Đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 tham khảo dành cho bé

Hiện nay, chúng ta không thể phụ nhận được tầm quan trọng của tiếng Anh. Nó không chỉ còn là một môn học của các bạn học sinh mà cả người đi làm cũng cần phải học nó để có thể tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn hay tự tin hơn trong cuộc sống. Dưới đây, Step up có tổng hợp lại bộ đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 để các bạn học sinh có thêm tài liệu học và ôn tập, phụ huynh cùng các bé tham khảo thêm nhé!

violympic tiếng Anh lớp 5

IOE là tên viết tắt của Internet Olympic English – 1 kỳ thi tiếng Anh trực tuyến dành riêng cho đối tượng học sinh tiểu học và phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Đến với cách thi IOE các bạn học sinh được thử sức với một hình thức thi hoàn toàn mới so với cách thi truyền thống qua giấy. Thông qua các bài thi violympic tiếng Anh lớp 5 các bạn học sinh có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình, tìm ra cách học từ vựng tiếng Anh, ngữ pháp một cách hiệu quả, đầy thú vị với các hình ảnh và âm thanh sinh động chứ không còn nhàm chán nữa. Các câu hỏi trong đề thi olympic tiếng Anh lớp 5 đều được bám sát với chương trình học ở trên lớp để đánh giá chính xác được khả năng của bé. 

Đề thi  violympic tiếng Anh lớp 5 số 1

Bài 1: Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.

1.Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

a. bus        b. but        c. put          d. cut

2. I am………………….a picture now.

a. driving      b. drawing      c. reading        d. writing

3. There are………………….students in my class. Twenty boys and twenty girls.

a. twenty      b.fifty      c. thirty      d.forty

4. These pens …………………. expensive.

a. are        b. is            c. doesn’t        d. don’t

5. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

a. country        b. my              c. sky                d. dry

6. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

a. do          b. mother        c. brother      d. sometimes

7. Do you like music?

a. Yes, please.      b. Yes, I do.        c. Yes, I don’t.            d. Yes, I did.

8. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.

a. fifty        b. city      c.study        d. my

9. I am…………………. I want a cake.

a. tired          b. thirsty        c. hungry          d. nice

10. What are………………….? They are my books.

a. this        b. that        c. these        d.it

Bài  2: Fill the blank. Điền chữ cái thích hợp để hoàn thành câu sau.

 1. be_in 
 2. sun_ay 
 3. This is my mother. She is pr_ _ty.
 4. c_imb 
 5. je_ns 
 6. st_ong 
 7. p_oto 
 8. be_in
 9. r_ler
 10. coun_ry

Đáp án đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 số 1

Đáp án: 

Bài 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B D A A B D C C C

Bài 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
begin sunday pretty climb jeans strong photo Begin ruler country

Cool pair matching.

Nối từ tiếng Anh với nghĩa Tiếng Việt tương ứng.

Quả dừa Kite Hộp bút chì Bottle Bowl
Australia Chai, lọ Monkey Cái diều Con khỉ
Quả cà chua Cái bát Con gà Tomato Nước Anh
Coconut Chicken  England Nước Úc Pencil box
 1. Australia – ……………….. 
 2. Coconut – ………………….
 3. Kite – ……………….
 4. Chicken – ………………..
 5. Monkey – ………………….
 6. England – ………………
 7. Bottle – …………..
 8. Tomato – ………………..
 9. Bowl – ………………….
 10. Pencil box – ……………………..

Đáp án 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nước Úc Quả dừa Cái diều Con gà Con khỉ Nước mỹ Chai, lọ Quả cà chua cái bát hộp bút chì

Đề thi violympic tiếng Anh đều rất phong phú với nhiều dạng bài tập khác nhau, giúp cho các em học sinh lớp 5 tổng hợp lại kiến thức sau những bài học, ôn luyện cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và ôn tập ngữ pháp tiếng Anh được đầy đủ hơn.

Đề thi  violympic tiếng Anh lớp 5 số 2

thi volympic tiếng Anh lớp 5

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Eric wrote a paragraph about his experience of preparing for the school’s invention fair. Margaret, his older sister, read his funny story and made five corrections on Eric’s draft above. Among the five corrections, how many of them are necessary and correct?

A. 2

B. 3

C. 4

D.5

2. Which BEST combines the sentences into one sentence?

The boy ate his dinner. Then he went outside to play ball.

A. Although the boy wanted to go outside and play, he ate his dinner.

B.After the boy ate his dinner, he went outside to play ball.

C. After the boy went outside to play ball, he ate his dinner.

D. Eating his dinner, the boy went outside to play ball.

3. Which word can take the place of the underlined word in the sentence?

 Someone cleaned up this place. Where are the children’s toys?

A. they

B. my

C. them

D. their

4. Which sentence could be added to the end of the paragraph?

Fruit cobbler is an easy and tasty dessert. First, choose a favorite fruit. Blueberries or peaches work well. Second, mix the fruit with sugar, some flour, and a little lemon juice. Add a little cinnamon for extra spice. Third, make a batch of biscuit dough according to directions on the box of packaged biscuit mix. Drop spoonfuls of the dough onto the fruit. Bake until the fruit is bubbly and the biscuit topping is golden brown.

A. Blackberries are another good choice of fruit.

B. A pinch of nutmeg is a nice addition to the fruit.

C. After the cobbler has cooled, it is ready to serve.

D. Make sure the fruit is evenly covered with the dough.

5. Which one BEST fills in the blank in the sentence below?

Adam’s sisters rode their………………….to the store to buy milk.

A. bicycle

B. bicycle’s

C. bicycles

D. bicycles’

6. How should the sentences in the paragraph above be organized?

 1. Mr. Chang’s science class decided to plant a garden.
 2. The students planted the seeds and watered the garden.
 3. Each student brought a packet of seeds.
 4. In a few weeks, small sprouts were peeking through the soil.

A. 1, 3, 2, 4

B. 1, 4, 3, 2

C. 4, 1, 3, 2

D. 3, 2, 1, 4

7. “My teacher keeps of a record of the grades in the grade book.” Which definition from the dictionary entry above BEST fits the meaning of the word”record”?

A. definition 1

B. definition 2

C. definition 3

D. definition 4

8. Choose a phrase from the sentence that has a word needing a capital letter.

My teacher heard our class sing the song “America the beautiful”

A. My teacher heard

B. our class

C. sing the song

D. “America the beautiful”

9. Choose a phrase from the sentence that has a word needing a capital letter.

Jerry’s uncle owns a shoe store in greenville, Mississippi.

A. Jerry’s uncle

B. owns

C. a shoe store

D. in greenville, Mississippi.

10. Look at the underlined part of the sentence. Choose the answer that shows the correct punctuation for that part.

My father asked Do you have any homework?”

A. asked. Do you

B. asked, “Do you

C. asked? “Do you

D. Correct as is

Đáp án đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 số 2

 1. D. 5
 2. B. After the boy ate his dinner, he went outside to play ball.
 3. D. their
 4. C. After the cobbler has cooled, it is ready to serve.
 5. C. bicycles
 6. A. 1, 3, 2, 4
 7. A. definition 1
 8. D. “America the beautiful”
 9. D. in greenville, Mississippi.
 10. B. asked, “Do you

Đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 số 3

Thi olympic tiếng Anh lớp 5 là cách cho các bé có thể rèn luyện thêm các kiến thức mà con học được ở trên trường và ứng dụng nó. Phụ huynh hãy download bộ đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 này để cho con ôn tập thêm nhé! Các bài tập rất cần thiết trong việc nâng cao khả năng tiếng Anh cho bé, sẽ được trình bày ngay sau đây

tự học tiếng Anh lớp 5

 

Dưới đây sẽ là đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 cấp thành phố với thời gian 45 phút cho các em:

Bài 1. Complete the sentence.

 1. Hello, my name’s Kate. I am ten………….old.
 2. …………. are you? I’m fine, thanks.
 3. There ………….one living room, one kitchen in the house.
 4. …………. do you often go after school?

Đáp án: 1 – years; 2 – how; 3 – is; 4 – Where

Bài 2. Arrange the words to make the sentences.

 1. English/ Can/ songs/ sing/ you/ ?/
 2. Name/ What/ her/ is/ ?/
 3. Ten/ old/ I’m/ years/ ./
 4. Penfriend/ This/ my/ new/ is/ ./
 5. Up/ I/ 6.30 a.m/ get/ ./
 6. Your/ What/ is/ job/ ?/
 7. Would/ some/ like/ orange juice/ you/ ?
 8. Am/ Hanoi/ from/ I/ ./
 9. Animals/ What/ like/ Nam/ does/ ?/
 10. Name/ my/ Quan/ is/ ./

Đáp án:

 1. Can you sing English songs?
 2. What is her name?
 3. I’m ten years old.
 4. This is my new penfriend.
 5. I get up at 6.30 a.m.
 6. What is your job?
 7. Would you like some orange juice?
 8. I am from Hanoi.
 9. What animals does Nam like?
 10. My name is Quan.

Bài 3. Leave me out.

 1. Tirede
 2. Moother
 3. Reda
 4. Sciencse
 5. Vietneamese
 6. Ugely
 7. Engliesh
 8. Memmber
 9. Americian
 10. Helsp

Đáp án đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 số 3

 1. Tired
 2. Mother
 3. Red
 4. Science
 5. Vietnamese
 6. Ugly
 7. English
 8. Member
 9. American
 10. help

Trên đây là 1 số đề thi Olympic tiếng Anh lớp 5 mà Step Up đã sưu tầm được. IOE là một kỳ thi khá thú vị mà bạn học sinh nào cũng có thể tham gia, giúp các em trau dồi lại khả năng tiếng Anh, vừa rèn luyện cho các bé luyện kĩ năng nghe tiếng Anh, kỹ năng đọc và kỹ năng viết nữa. Giúp cho bé tự tin, mạnh dạn thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình. Hy vọng với những chia sẻ của Step Up, các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ tham gia kỳ thi olympic tiếng Anh và đạt kết quả cao nhất. Để các bạn học sinh lớp 5 có đầy đủ từ vựng cho việc học và thi cử, bố mẹ có thể tham khảo về sách học từ vựng tại nhà cho bé- Siêu sao tiếng Anh của Step Up giúp bé mở rộng thêm kiến thức, tăng vốn từ vựng và phát triển tốt kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *