Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5

bài tập tiếng Anh lớp 5

Các bé đang tìm những dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 để ôn luyện thêm ở nhà và muốn nâng cao trình độ của mình? Làm thế nào để chuẩn bị môn tiếng Anh lớp 5 tốt nhất để bước sang cấp trung học cơ sở? Sau đây Step Up sẽ tổng hợp lại những bài tập tiếng Anh lớp 5 đầy đủ nhất để các bé tham khảo.

bai-tap-tieng-anh-lop-5 chương trình mới

1. Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 5

Cách dạy các bạn nhỏ học phát âm tiếng Anh vô cùng quan trọng bởi nó sẽ là nền tảng tốt và là lợi thế khi giao tiếp tiếng Anh sau này. Ở trên lớp thầy cô thường đưa ra những bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5, các bé chỉ chăm chú việc ghi nhớ từ vựng lại không tự biết cách luyện phát âm. Để ôn luyện cải thiện thêm những kỳ thi ở trên trường về phần bài tập phát âm tiếng Anh lớp 5, hãy tham khảo những câu dưới :

Chọn từ có cách phát âm khác so với các từ còn lại :

1/ A. early          B. city C. usually          D. my

2/ A. always       B. face C. have             D. playface

3/ A. like             B. film C. dinner           D. evening  

1/ A. study          B. up C. surf               D. bus

2/ A. twice          B. ride C. kind              D. fishing

3/ A. come         B. centre C. bicycle         D. once

1/ A. went          B. get C. never             D. where

2/ A. trip             B. with C. did               D. nice

3/ A. stay            B. play C. bay             D. watch

2. Bài tập trọng âm tiếng Anh lớp 5

Dưới đây là một số bài tập trọng âm tiếng Anh lớp 5. Làm thật nhiều bài tập liên quan đến trọng âm sẽ giúp bé nhớ lâu, và dễ dàng làm phần này trọn điểm ở các bài thi.

 1. a. generous        b. sympathy            c. constancy   d. suspicious
 2. a. humorous         b. unselfish c. attraction          d. acquaintance
 3. a. loyalty           b. sincere              c. incapable           d. success
 4. a. carefully           b. seriously c. correctly           d. personally
 5. a. excited           b. confident          c. interested           d. memorable
 6. a. divorce         b. decorate             c. organise              d. promise
 7. a. refreshment   b. intention              c. exciting             d. horrible
 8. a. knowledge     b. marathon          c. athletics             d. maximum
 9. a. difficult         b. interesting            c. volunteer           d. relevant
 10. a. confidence  b. obedient        c. solution              d. supportive
 11. a. whenever    b. separate      c. hospital              d. mischievous
 12. a. introduce     b. marvelous            c. delegate d. currency
 13. a. develop       b. majority               c. partnership d. conduction
 14. a. counterpart b. attractive    c. romantic           d measurement
 15. a. understand b. technical           c. parallel              d. government
 16. a. belongs       b. Egyptian            c. Pyramid              d. century
 17. a. hi-jacket         b. suggestion c. accurate            d. construction
 18. a. dedicate       b. descendant         c. reminder            d. impressive
 19. a. remember    b. interview            c. technical           d. company
 20. a. electric        b. fantastic           c. fascinate            d. computer
 21. a. investment     b. domestic   c. substantial d. undergo
 22. a. confident     b. remember           c. computer           d. influence
 23. a. optimist       b. powerful            c. terrorist              d. contrary
 24. a. destruction b. government        c. contribute          d. depression
 25. a. institute       b. encounter     c. specific             d. consumption
 26. a. tableland     b. apparent            c. applicant       d. atmosphere
 27. a. element   b. satellite               c. eleven                d. vulnerable
 28. a. arrival          b. technical            c. proposal            d. approval
 29. a. empire            b. employer c. conductor         d. transistor
 30. a. celebrate     b. fascinating        c. survive               d. elephant
 31. a. habitat         b. generate            c. canoe                  d. penalty
 32. a. expression  b. decisive             c. dependent         d. independence
 33. a. decision       b. reference          c. refusal               d. important
 34. a. cooperate    b. permanent        c. recognise           d. industry
 35. a. attractive     b. sociable            c. dynamic             d. conservative
 36. a. entertain      b. enjoyable              c. anniversary d. introduce
 37. a. approval      b. attractive          c. sacrifice             d. romantic
 38. a. conical         b. ancestor             c. ceremony           d. traditional
 39. a. romantic      b. following           c. summary               d. physical
 40. a. maintenance   b. appearance c. develop             d. different
 41. a. contractual   b. significant         c. Asia                   d. demanding
 42. a. appearance b. measurement    c. counterpart             d. cultural
 43. a. majority       b. minority            c. partnership             d. enjoyable
 44. a. marvelous   b. argument           c. apoplectic         d. maximum
 45. a. departure     b. separate             c. necessary            d. wrongdoing
 46. a. attention      b. appropriate          c. terrible               d. non-verbal
 47. according        b. informality           c. expensive d. acceptable
 48. a. assistance    b. consider            c. politely              d. compliment
 49. a. mischievous   b. family   c. supportive         d. suitable
 50. a. memory       b. typical                c. reward                d. marketing

3. Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5

Lớp 5 là giai đoạn quan trọng cho việc định hướng lựa chọn phương pháp học từ vựng tiếng Anh phù hợp cho trẻ. Và kiến thức về ngữ pháp cần phải được hệ thống rõ ràng và bài bản. Vậy nên hay luyện tập cho bé ngay từ khi bắt đầu, đây là những bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 để các bé có thể tăng cách nhớ từ vựng tiếng Anh hiệu quả.

Bài 1: Chọn từ khác loại với các từ còn lại

 1. a. my                b. your                c. bird
 2. a. Tuesday       b. Thursday        c. year
 3. a. Summer       b. November       c. Spring
 4. a. pen              b. usually             c. sometimes
 5. a. school          b. pink                 c. green
 6. a. boy               b. am                   c. are
 7. a. they              b. we                    c. now
 8. a. go                b. color                  c. have
 9. a. family           b. mum                 c. dad
 10. a. listen            b. answer               c. question

Bài 2: Chọn nghĩa đúng của từ

 1. twenty                  a. động vật
 2. these                   b. 20
 3. animal                 c. anh trai
 4. older brother       d. cam
 5. friend                   e. những cái này
 6. orange                 f. bạn bè

4. Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5

Hiện tại có rất nhiều chương trình để các bé ôn luyện để phù hợp với khả năng và trình độ của mình. Như học online, trung tâm, hay học phần mềm trực tuyến để học tập và ôn luyện, và cái phổ cập nhất là phần mềm điện tử, thường được các bạn học sinh hay phụ huynh tìm kiếm, các bé có thể ôn tập những dạng đề hay bài kiểm tra liên quan đến bài tập tiếng Anh lớp 5 thì quá khứ đơn, hiện tại..bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 5 violet, hay những dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 nâng cao violet để nâng cao trình độ của mình. Ví dụ :

Sắp xếp lại câu cho đúng

 • 1.Where/from/are/you?…………………………………………………………
 • 2. These/ bags/ are /school.……………………………………………………
 • 3. They /box /are/ in /the.………………………………………………………
 • 4. subject/ What’s /your /favorite?…………………………………………….
 • 5. I/ English / and / Art/ have.…………………………………………………
 • 6. you / have /do / When /English?……..……………………………………
 • 7. birthday/ When /your is?……………………………………………………
 • 8. you/ like/ Do/ Math?………………………………………………………..
 • 9. dance/ I / can’t.………………………………………………………………
 • 10. birthday/ When /your is?…………………………………………………
 • 11. What/ spring /in/ like / is / the / weather / ?……………………………
 • 12. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .…………………………
 • 13. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?………………………
 • 14. straight / Go / turn / and / ahead / right /…………………………………
 • 15. the / swimming pool / is / Where / ?……………………………………………
 • 16. is/ my/ this/ school? ………………………………………………………………… 
 • 17.  thu’s/ is/ small/ house. ………………………………………………………… 
 • 18.  students/ are/ there/ hundred/ nine/ school/ in/ the. ………………………..
 • 19.  book/ is/ there/ desk/ in/ the/ a. …………………………………………………
 • 20. on/ the/ is/ classroom/ my/ second/ floor. …………………………………..
 • 21.  housework/ do/ you/ the/ do/ day/ every? ……………………………………….
 • 22.  from/ i/ past/ eleven/ seven/ to/ quarter/ classes/ have/ a. ………………. 
 • 23.  o’clock/ at/ go/ i/ bed/ ten. ……………………………………………………. 
 • 24.  tuesday/ have/ we/ history/ on. ………………………………………………
 • 25. friday/ on/ does/ lan/ math/ have? ………………………….……………………

5. Bài nghe tiếng Anh lớp 5

Các bài nghe và bài tập tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 được tổng hợp trong file Audio CD dưới đây, nằm trong bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 5 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Đây là tài liệu giúp các em học sinh cải kỹ năng nghe, xây dựng nền tảng tiếng Anh tiến bộ. Mời các bạn tham khảo.

Bài nghe tiếng Anh lớp 5 phần 1

bài tập tiếng Anh lớp 5 luyện nghe

Link nghe phần 1

Bộ sách tiếng Anh lớp 5 được biên soạn và phát hành giúp các em học sinh có khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả. Các em sẽ được trang bị kiến thức đầy đủ kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và những bài anh văn lớp 5 đầy sống động. Những bài tập trong đó, ưu tiên hai kỹ năng: Nghe và Nói. Bộ sách tiếng Anh lớp 5 gồm 2 tập, với nhiều chủ đề khác nhau, gần gũi và quen thuộc với các em, từ đó các em học tiếng Anh một cách dễ dàng, hiệu quả. Bài nghe tiếng Anh lớp 5 phần 2

bài tập tiếng Anh lớp 5 luyện nghe

Link nghe phần 2

Các bài nghe tiếng Anh lớp 5 được tổng hợp và đăng tải, giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh hiệu quả và chủ động hơn. Các bài nghe được thiết kế tương ứng với từng unit trong sách giáo khoa và bài tập, phân chia theo các chủ đề nhất định. Khi học, các em bật file nghe theo unit mình cần và nghe. Âm thanh rõ ràng, không lẫn tạp âm, giọng nói chuẩn giúp ích cho các em rất nhiều trong việc phát triển kỹ năng nói và nghe tiếng Anh.

6. Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới

Những phần bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới cung cấp cho các em những dạng bài tập anh văn lớp 5 mới nhất được tổng hợp đầy đủ. Việc giải tiếng Anh lớp 5 bài tập này sẽ giúp các tiếp thu được những từ vựng cần thiết và sử dụng linh hoạt cho sau này. Để nâng cao khả năng giải bài tập tiếng Anh lớp 5 cho bé, cha mẹ có thể bổ sung thêm vốn từ vựng cho bé để bé có thể hiểu đề và giải đề nhanh hơn. Bố mẹ có thể tham khảo sách học từ vựng tiếng Anh dành cho bé Siêu sao tiếng Anh.

bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới p1 bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới p3 bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới p7 bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới p6

Việc làm những bài tập anh văn lớp 5 rất quan trọng để giúp trẻ luyện tập theo thành thói quen và phản xạ tiếng Anh cho bé.

Trên đây Step Up đã thông tin đầy đủ về những bài tập tiếng Anh lớp 5 để trẻ tham khảo và ôn tập. Hy vọng sẽ giúp trẻ được phần nào về môn tiếng Anh. Để giải bài tập tiếng Anh lớp 5 tốt, thì trẻ cũng cần luyện tập thêm về ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ và nạp thêm từ vựng sẽ giúp trẻ học hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bé học hiệu quả !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *