Giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 8 – Sports and Games

giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 8- lời giải chi tiết mới nhất

Để việc học trên trường được hiệu quả, nhiều bạn học sinh sẽ cần những tài liệu đúng và những lời giải chuẩn. Trong bài viết này Step Up sẽ tổng hợp đầy đủ về đáp án chính các tiếng Anh lớp 6 unit 8 chính xác nhất giúp các em có thêm kiến thức và làm bài tập hiệu quả.

Giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 8

Dưới đây là tài liệu hướng dẫn chi tiết giải các bài tập Sách Giáo Khoa tiếng Anh lớp 6 unit 8 “SPORTS AND GAMES” giúp các em hiểu biết thêm về các bộ môn thể dục thể thao. Rèn luyện cho các em các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ việc học tập, đặc biệt các em sẽ được nạp đầy đủ kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh.

Vocabulary

Phần Vocabulary trong sách giáo khoa sẽ giúp các con nạp vốn từ về chủ đề học ở trên lớp. Tuy nhiên, để phát huy hết được hiệu quả, các em nên học tăng vốn từ vựng tiếng Anh ở nhà thêm để đạt kết quả tốt.

– badminton /ˈbædˌmɪn·tən/ (n): cầu lông

– volleyball /ˈvɑl·iˌbɔl/ (n): bóng chuyền

– football /ˈfʊtˌbɔl/ (n): bóng đá

– judo /ˈdʒud·oʊ/ (n): võ nhu đạo

– horse race /hɔːrs ˈreɪs/ (n): đua ngựa

– basketball /ˈbæs·kɪtˌbɔl/ (n): bóng rổ

– baseball /ˈbeɪsˌbɔl/ (n): bóng chày

– tennis /ˈten·ɪs/ (n): quần vợt

– table tennis /ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/ (n): bóng bàn

– regatta /rɪˈɡɑː.t̬ə/ (n): cuộc đua thuyền

– eurythmies /yʊˈrɪð mi, yə-/ (n): thể dục nhịp điệu

– gymnastics /dʒɪmˈnæs·tɪks/ (n): thể dục dụng cụ

– marathon /ˈmær·əˌθɑn/ (n): cuộc đua ma-ra-tông

– marathon race /ˈmær·əˌθɑn reɪs/ (n): chạy ma-ra-tông

– javelin throw /ˈdʒæv·ə·lɪn θroʊ/ (n): ném lao

– pole vault /ˈpoʊl ˌvɔlt/ (n): nhảy sào

– athletics /æθˈlet̬·ɪks/ (n): điền kinh

– hurdle rate /ˈhɜr·dəl reɪt/ (n): nhảy rào

– weightlifting  /ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/ (n): cử tạ

– swimming /ˈswɪm·ɪŋ/ (n): bơi lội

– ice-skating /ˈɑɪs ˌskeɪt/ (n): trượt băng

– water-skiing /ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/ (n): lướt ván nước

– high jumping /ˈhaɪˌdʒʌmp/  (n): nhảy cao

– archery /ˈɑr·tʃə·ri/ (n): bắn cung

– windsurfing /ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/ (n): lướt ván buồm

– cycling /ˈsaɪ klɪŋ/ (n): đua xe đạp

– fencing /ˈfen·sɪŋ/ (n): đấu kiếm

– holding /ˈhɜr·dəlɪŋ/ (n): chạy / nhảy qua rào

– athlete /ˈæθˌlit/ (n): vận động viên

– boat /boʊt/ (n): con thuyền

– career /kəˈrɪər/ (n): nghề nghiệp, sự nghiệp

– congratulations /kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/ (n): xin chúc mừng

– elect /ɪˈlekt/ (v): lựa chọn, bầu chọn

– equipment /ɪˈkwɪp mənt/ (n): thiết bị, dụng cụ

– exhausted /ɪɡˈzɑː.stɪd/ (adj): mệt nhoài, mệt lử

– fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt

– fit /fɪt/ (adj): mạnh khỏe

– goggles /ˈɡɑɡ·əlz/ (n): kính (để bơi)

– gym /dʒɪm/ (n): trung tâm thể dục

– last /læst/ (v): kéo dài

– racket /ˈræk·ɪt/ (n): cái vợt (cầu lông…)

– regard /rɪˈgɑrd/ (v): coi là

– ring /rɪŋ/ (n): sàn đấu (boxing)

– skateboard /ˈskeɪt.bɔːrd/: (n, v) ván trượt, trượt ván

– ski /ski/ (n, v): trượt tuyết, ván trượt tuyết

– skiing /ˈskiː.ɪŋ/ (n): môn trượt tuyết

– sports competition /spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/ (n): cuộc đua thể thao

– sporty /ˈspɔːr.t̬i/ (adj) khỏe mạnh, dáng thể thao

Getting Started

Task 1. Listen and read

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

tiếng Anh lớp 6 unit 8 - sách giáo khoa

Tạm dịch:

Dương: Ồ! Phòng tập thể dục này tuyệt thật!

Mai: Đúng vậy, tôi thực sự thích đến đây. Ở đây thiết bị hiện đại còn con người thì thân thiện. Bạn chơi môn thể thao nào vậy Dương?

Dương: À, tôi có thể chơi karate chút chút, và tôi còn chơi bóng bàn nữa. Tuần rồi tôi chơi với Duy và thắng lần đầu tiên.

Mai: Chúc mừng nhé! Bạn chơi karate bao lâu một lần?

Dương: Thứ bảy hàng tuần.

Mai: Bạn thật cân đối! Mình chẳng giỏi được nhiều môn thể thao.

Dương: Mình có một ý. Bạn có thể đến câu lạc bộ karate với mình.

Mai: Không, mình không thể chơi karate được.

Dương: Nhưng bạn có thể học! Thứ Bảy này bạn đi cùng mình nhé?

Mai: À..được.

Dương: Tuyệt! Mình sẽ gặp cậu ở câu lạc bộ lúc 10 giờ sáng.

Mai: Được thôi. Nó ở đâu vậy? Làm sao mình đến đó?

Dương: Nó là Câu lạc bộ Superfit, trên đường Phạm Văn Đồng. Đi xe buýt số 16 và xuống công viên Hòa Bình. Nó cách nhà cậu 15 phút.

Mai: Được rồi. Gặp cậu sau.

a. Answer the following questions

(Trả lời những câu hỏi sau.)

 1. What sports can Duong do?

Hướng dẫn giải: Duong can play table tennis and do karate.

Tạm dịch:

Dương có thể chơi môn thể thao nào?

Dương có thể chơi bóng bàn và tập karate.

 1. Who is going to learn karate?

Hướng dẫn giải: Mai is going to learn karate.

Tạm dịch:

Ai sẽ học karate?

Mai sẽ học karate.

 1. Why does Mai like going to the gym?

Hướng dẫn giải: Because the equipment is modem and the people are friendly.

Tạm dịch:

Tại sao Mai lại thích đến phòng tập thể dục?

Ở đây thiết bị hiện đại còn con người thì thân thiện.

 1. What happened last week?

Hướng dẫn giải: Duong played with Duy and won for the first time.

Tạm dịch:

Chuyện gì xảy ra vào tuần rồi?

Dương chơi với Duy và thắng lần đầu tiên.

 1. Where are they going to meet on Saturday?

Hướng dẫn giải:They will meet at the karate club.

Tạm dịch:

Họ sẽ gặp nhau ở đâu vào ngày thứ Bảy?

Họ sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ karate.

b. Find these expressions in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những cách biểu đạt này trong bài đàm thoại. Kiểm tra chúng có nghĩa gì.)

tiếng Anh lớp 6 mới unit 8 - sách giáo khoa

Hướng dẫn giải:

 1. Wow (Wow! This gym is great!): used to express surprise.

Tạm dịch: Ổ! thán từ

 1. Congratulations!: used to congratulate sb to tell sb that you are pleased about their success.

Tạm dịch: Chúc mừng! chúc mừng ai đó

 1. Great! : used to show admiration

Tạm dịch: Tuyệt!

 1. See you (then) : used when you say goodbye

Tạm dịch: Tạm biệt!

c. Work in pairs. Make a dialogue with the expressions. Then practise them.

(Làm việc theo cặp. Tạo thành bài đàm thoại với các cách biểu đạt này. Sau đó thực hành chúng.)

hoàn thành đoạn hội thoại và làm việc theo cặp - anh 6 unit 8

Tạm dịch:

Ví dụ: A: Ồ! Bạn có một chiếc xe đạp mới kìa.

B: Vâng. Mẹ tôi mua nó cho tôi. Mẹ tôi muốn tôi giữ dáng.

Em có thể làm bài đàm thoại tương tự không?

Bài 2

Task 2. Listen and repeat these words and phrases.

(Nghe và lặp lại những từ và cụm từ này.)

Click tại đây để nghe:

nghe và đáp

Task 3. Using the words in 2, name these sports and games.

(Sử dụng những từ trong phần 2, đặt tên những môn thể thao và trò chơi cho phù hợp với tranh.)

chỉ ra tên của các trì chơi theo gợi ý bên trên

Hướng dẫn giải:

 1. cycling

Tạm dịch: đua xe đạp                         

 1. table tennis

Tạm dịch: bóng bàn        

 1. running

Tạm dịch: chạy

 1. swimming

Tạm dịch: bơi         

 1. chess

Tạm dịch:  cờ vua     

 1. skiing

Tạm dịch: trượt tuyết

Bài 4

Task 4. Work in pairs. Put the words from 2 in the correct groups.

(Làm việc theo cặp. Đặt các từ từ 2 vào đúng nhóm.)

go, do, play - anh lớp 6 unit 8 lời giải

Hướng dẫn giải:

Play Do Go
table tennis, volleyball, tennis, chess aerobics, boxing, karate fishing, cycling, swimming, skiing, running

Bài 5

Task 5. Put the correct form of the verbs play, do, go, watch and like in the blanks.

(Đặt dạng đúng của các động từ “play, go, do, watch, like” vào chỗ trống thích hợp.)

chia động từ đã cho

Hướng dẫn giải:

 1. do

Tạm dịch: Dương có thể chơi karate.

Giải thích: sau can động từ chia ở nguyên thể

 1. is watching

Tạm dịch: Duy không đọc sách bây giờ. Anh ấy đang xem quần vợt trên truyền hình.

Giải thích: hai câu đều diễn tả hành động ở thời điểm nói nên dùng thì hiện tại tiếp diễn

 1. goes

Tạm dịch: Michael đi bơi gần như mỗi ngày.

Giải thích: chỉ hành động diễn ra hằng ngày nên chia ở thì hiện tại đơn

 1. likes

Tạm dịch: Phong không chơi bóng đá. Anh ấy thích đọc sách.

Giải thích: chỉ sở thích, câu chia ở hiện tại đơn

 1. played

Tạm dịch: Khang đã chơi bóng chuyền vào tối thứ Sáu tuần trước.

Giải thích: câu có dấu hiệu của thì quá khứ “last Saturday evening” nên chia ở quá khứ đơn

Bài 6

Task 6. Work in pairs. Ask your partner these questions to find out how sporty they are.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn bè những câu hỏi này xem họ có hay tập thể thao không?)

hỏi bạn bè câu hỏi sau

Tạm dịch:

1  Bạn có thể bơi không?

A.Có      B. Không

2  Bạn chơi bên ngoài mỗi ngày không?

A. Có     B. Không

3   Bạn có dậy sớm và tập thể dục vào buổi sáng không?

A. Có      B. Không

4   Bạn thường làm gì vào thời gian nghỉ ở trường?

A. Chơi trong sân trường        B. Ngồi trong lớp

5   Bạn nghĩ gì về thể thao/trò chơi?

A. Rất tốt/ hữu ích                    B. Lãng phí thời gian.

Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi hầu hết là “A”, bạn là người hay tập thể thao. Nếu các câu trả lời lần lượt là B, bạn hãy tập thể dục nhiều hơn và cố’ gắng năng động hơn.

Closer Look 1

Task 1  Listen and repeat these words.

(Nghe và lặp lại các từ này.)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch:

 1. một quả bóng
 2. giày thể thao
 3. con tàu
 4. một ván trượt
 5. kính bơi
 6. một cái vợt
 7. ván trượt tuyết
 8. một chiếc xe đạp

Bài 2

Task 2. Now write the words under the pictures.

Học qua hình ảnh cũng như những trò chơi luyện tập để các em có khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh một cách nhanh và chính xác nhất.

(Viết từ bên dưới bức tranh cho phù hợp.)

lời giải bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 8

Hướng dẫn giải:

 1. bicycle: xe đạp
 2. ball: bóng đá
 3. sport shoes: giày thể thao
 4. skis: gậy trượt tuyết
 5. a boat: thuyền
 6. a racket: vợt cầu lông
 7. a skateboard: ván trượt
 8. goggles: kính bơi

Bài 3

Task 3. What sports are these things for? Match the things in column A with a sport/game in column B.

(Những vật dụng này của môn thể thao nào? Nối những đồ vật trong cột A với môn thể thao ở cột B cho phù hợp.)

nối cột A và B

Hướng dẫn giải:

1 – C

Tạm dịch: xe đạp – đua xe đạp

2 – D

Tạm dịch: bóng – các trò chơi dùng bóng

3 – A

Tạm dịch: giày thể thao – chạy  

4 – E

Tạm dịch: ván trượt tuyết – trượt tuyết

5 – G

Tạm dịch: thuyền – chèo thuyền

6 – H

Tạm dịch: ván trượt – trượt ván

7 – B

Tạm dịch: kính bơi – bơi lội

8 – F

Tạm dịch: vợt – quần vợt

Bài 4

Task 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ea/ and /iə/.

(Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /ea/ và /iə/)

Click tại đây để nghe:

nghe và đọc lại để luyện phát âm

Bài 5

Task 5. Read the words and say them aloud. Which one has /ea/ or/iə/?

(Đọc những từ sau và đọc to chúng. Chọn từ có âm /ea/ hoặc /iə/?)

bài tập phát âm

Hướng dẫn giải:

 1. A /ea/
 2. C /ea/
 3. B /ea/
 4. A /iə/
 5. B /ea/
 6. A /iə/

Bài 6

Task 6. Listen to the sentences and choose the right words.

(Nghe những câu sau và chọn từ đúng.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải:

 1. Fair play is important in sports.

Tạm dịch: Trò chơi công bằng là quan trọng trong thể thao.

 1. Can you hear me, mum?

Tạm dịch: Bạn có nghe thấy tôi không?

 1. I haven’t got any idea.

Tạm dịch: Tôi không biết

 1. The stadium is near the square.

Tạm dịch: Sân vận động gần quảng trường.

 1. Beckham nearly missed the ball.

Tạm dịch: Beckham suýt nữa đã bỏ lỡ bóng.

 1. The football fan cheered loudly for their side.

Tạm dịch: Các fan hâm mộ bóng đá cổ vũ lớn tiếng cho phía họ.

Closer Look 2

Task 1. Complete the sentences with did, was, or were.

(Hoàn thành những câu với “did, was” hoặc “were”.)

điền từ thích hợp vào chỗ trống

Hướng dẫn giải:

 1. were

Tạm dịch: Thế vận hội Olympic 2012 đã được tổ chức ở London.

Giải thích: chủ thể là vật và số nhiều, câu chia ở dạng bị động nên ta dùng were

 1. was

Tạm dịch:

– Ai là người đàn ông đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng?

– Neil Armstrong

Giải thích: chủ ngữ “the first man” ở số ít nên ta dùng “was”

 1. was – did – was

Tạm dịch:

– Tôi đã ở phòng tập vào Chủ nhật rồi, nhưng tôi đã không thấy bạn.

– Không, mình đã đến nhà cô mình.

Giải thích: S+be+at+place: đang ở nơi nào đó

 1. Did – were – did – was

Tạm dịch:

– Bạn có leo núi Fansipan khi bạn đi Sapa không?

– Có. Thật là mệt, nhưng rất thú vị.

Giải thích: Câu hỏi yes/no có động từ ta dùng trợ động từ Do/does nếu ở thì hiện tại và did ở thì quá khứ. Trước tính từ dùng động từ tobe

Task 2. Write the correct form of the verbs to complete the conversation.

(Viết dạng đúng của những động từ để hoàn thành bài đàm thoại sau.)

chia dạng đúng của động từ

Hướng dẫn giải:

 1. was
 2. didn’t do
 3. sat
 4. watched
 5. went
 6. had
 7. did
 8. visited
 9. ate
 10. scored

Tạm dịch:

Nick: Chào.

Soony: Chào Nick. Cuối tuần vui vẻ chứ?

Nick: Có, cuối tuần thật vui. Mình không làm gì nhiều. Mình chỉ ngồi ở nhà và xem tivi thôi. Chiều Chủ nhật mình đi câu cá với bố. Còn cậu thì sao?

Sonny: Ồ, mình đã có một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời

 Nick: Thật không? Bạn đã làm gì?

Sonny: Mình đã đến thăm viện bảo tàng với gia đình. Sau đó gia đình mình đi ăn ở nhà hàng yêu thích của mình.

Nick: Cậu có xem trận bóng đá vào ngày Chủ nhật không?

Sonny: Ồ có. Cầu thủ đã ghi một bàn thắng tuyệt vời.

Bài 3

Task 3. Work in groups. Ask and answer questions about last weekend.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi về kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi.)

Examples:

A: Did you do any sport last weekend?

B: Oh yes, and I was exhausted.

A: Really? What did you do?

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Bạn có chơi thể thao vào cuối tuần trước không?

B: Ồ có, và mình rất mệt.

A: Thật không? Bạn đã chơi gì?

Bài 4

Task 4. Write sentences to tell your friends what to do or not to do.

(Viết câu để nói bạn bè của bạn làm gì và không làm gì.)

giải chi tiết tiếng Anh lớp 6 unit 8

Hướng dẫn giải:

 1. Bring/ take

Tạm dịch:  Mưa rồi. Mang theo dù (ô) của con này.

Giải thích: bring/take st: mang theo, cầm lấy cái gì         

 1. don’t litter

Tạm dịch: Vui lòng không xả rác.

Giải thích: litter: xả rác  

 1. get/ hurry

Tạm dịch: Bây giờ trễ rồi. Hãy nhanh lên nào.

Giải thích: get up: thức dậy, hurry up: nhanh lên   

 1. don’t do/ don’t train

Tạm dịch:  Tập thể dục tốt nhưng đừng tập quá nhiều. 

Giải thích: do exercise: tập thể dục 

 1. Get/ Put

Tạm dịch: Trời lạnh rồi. Mặc áo khoác của bạn vào.

Giải thích: get on coat: mặc áo khoác, put on coat: mặc lên

Bài 5

Task 5. Tell your friends what to do and what not to do at the gym.

(Nói bạn bè của em làm gì và không làm gì ở phòng tập.)

Examples:

– Change your clothes.

–  Don’t talk loudly.

Hướng dẫn giải:

Change your clothed.

Don’t talk loudly.

Do as the instruction on equipment.

Don’t litter.

Pay your fee first.

Put on your trainers/ sports shoes.

Listen to the instructor carefully.

Don’t eat or drink at the gym.

Tạm dịch:

Thay quần áo.

Không nói chuyện to.

Làm theo hướng dẫn trên thiết bị.

Không xả rác.

Trước tiên bạn đóng lệ phí.

Mang giày tập luyện/ thể thao.

Lắng nghe người hướng dẫn một cách cẩn thận.

Không ăn và uống trong phòng tập. 

Communication

Bài 1

Task 1. Sports quiz. Work in pairs. Do the quiz.

(Câu đố thể thao. Làm việc theo cặp. Giải câu đố.)

Tiếng Anh lớp 6 unit 8 - quiz

Hướng dẫn giải:

 1. There are usually 22 players (11 on each side).

Tạm dịch:

Có bao nhiêu người chơi trong một trận bóng đá?

Thường có 22 cầu thủ (11 cầu thủ cho mỗi bên).

 1. It normally lasts 90 minutes (divided into two halves).

Tạm dịch:

Một trận bóng đá kéo dài bao lâu?

Một trận đấu kéo dài 90 phút (chia làm hai hiệp).

 1. The Olympic Games are held every four years.

Tạm dịch:

Thế vận hội được tổ chức bao lâu một lần?

Thế vận hội được tổ chức 4 năm 1 lần.

 1. No, there weren’t Olympic Games in 2011.

Tạm dịch:

Có Thế vận hội năm 2011 không?

Không, không có Thế vận hội vào năm 2011.

 1. A marathon is 42.195kms

Tạm dịch:

Một cuộc thi chạy marathon dài bao nhiêu?

Cuộc thi maratón dài 42,195km.

 1. The first Olympic Games were held in Ancient Greece in 776 BC.

Tạm dịch:

Thế vận hội đầu tiên được tổ chức ở đâu?

Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp Cổ đại vào năm 776 trước Công nguyên.

 1. Boxing.

Tạm dịch:

Môn thể thao nào diễn ra trong một sàn đấu?

Boxing.

Bài 2

Task 2. In pairs, interview your partner using the following questions. Ask for more information.

(Làm việc theo cặp, phỏng vấn bạn của em, sử dụng những câu hỏi sau. Hỏi thêm thông tin.)

Hỏi thêm thồn tin các bạn trong lớp về thể thao - ảnh 6 unit 8

Hướng dẫn giải:

 1. Badminton.

Tạm dịch:

Môn thể thao / trò chơi mà bạn chơi trong thời gian rảnh?

Cầu lông.

 1. Chess, football .

Tạm dịch:

Bạn chơi môn thể thao / trò chơi nào ở trường?

Đánh cờ, bóng đá

 1. Tennis , football .

Tạm dịch:

Bạn thích xem môn thể thao / trò chơi nào trên tivi?

Quần vợt, bóng đá.

 1. No, I don’t./ Yes, I would.

Tạm dịch:

Bạn có nghĩ bạn cân đối không? Bạn có muốn cân đối thêm không?

Không, tôi không nghĩ thế. / Vâng tôi muốn.

 1. Badminton

Tạm dịch:

 1. Roger Federer, Oliver Kanz, Nguyen Tien Minh.

Tạm dịch:

Bạn có thể nêu tên 3 người chơi thể thao nổi tiếng không?

Roger Federer, Oliver Kanz, Nguyễn Tiến Minh.

Task 3. Think of a sportsman/sportswoman you like Draw a picture of him/her below. Talk about him/her with a partner. Use the following cues:

(Nghĩ về một vận động viên nam / nữ mà em thích. Vẽ một bức hình về anh ấy/cô ây bên dưới. Nói về cô ây / anh ấy với bạn học. Sử dụng gợi ý sau:)

 • his/her name
 • the sport he/she piays
 • his/her past achievements
 • why you like him/her?

Hướng dẫn giải:

–   Nguyen Tien Minh

–   badminton

–   top ten of the world

–   Because he plays well; he is patient, hard working and modest.

Tạm dịch:

–   Tên cô ấy / anh ấy: Nguyễn Tiến Minh

–   Môn thể thao anh ấy / cô ấy chơi: cầu lông

–   Thành tựu trong quá khứ: nằm trong 10 vận động viên hàng đầu thế giới

–   Tại sao bạn thích?

Vì anh ấy chơi hay, anh ấy kiên nhẫn, chăm chỉ và khiêm tốn.

Skills 1

Task 1. Work in pairs. Discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Các em hãy đọc đoan văn sau

và trả lời n

Hướng dẫn giải:

 1. Yes, I do. He scored many goals when he was young.

Tạm dịch:

Bạn có biết Pele, vua bóng đá không? Điều đặc biệt về ông ấy là gì?

Có, tôi biết. Ông ấy ghi được nhiều bàn thắng khi ông ấy còn trẻ.

 1. He comes from Brazil.

Tạm dịch:

 Ông ấy đến từ đâu?

Ông ấy đến từ Bra-zin.

 1. He won his first World Cup when he was 17 years old.

Tạm dịch:

Điều gì khác mà bạn biết về ông ấy?

Ông ấy đã giành cúp Thế giới đầu tiên khi mới 17 tuổi.

Edson Arantes do Nascimento, được biết đến nhiều hơn với tên Pele, được xem như là cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Pele sinh ngày 21 tháng 10 năm 1940 ở một miền quê Braxin. Cha Pele là một cầu thủ chuyên nghiệp và đã dạy Pele cách chơi bóng khi ông ấy còn rất nhỏ.

Pele đã bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 15 khi ông ấy bắt đầu chơi cho Câu lạc bộ Bóng đá Santos. Vào năm 1958, Pele đã giành cúp Thế giới lần đầu tiên ở tuổi 17. Đó là lần đầu tiên World Cup (Giải bóng đá thế giới) được chiếu trên truyền hình. Mọi người trên khắp thế giới đã xem Pele chơi Bóng và reo hò.

Pele đã vô định 3 kỳ World Cup và ghi được 1281 bàn thắng trong 22 năm 5ự nghiệp của mình. Vào năm 1999, ông được bầu chọn là cầu thủ bóng đá rũa Thế kỷ. Pele là anh hùng dân tộc của Braxin. Trong sự nghiệp của mình, ông đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với tên gọi “Vua Bóng đá.”

Bài 2

Task 2. Read the text quickly to check your ideas in 1.

(Đọc nhanh bài đọc để kiểm tra ý của em trong phần 1.)

Bài 3

Task 3. Read again and answer the questions.

(Đọc lại và trả lời câu hỏi sau.)

Hướng dẫn giải:

 1. He was born on October 21, 1940.

Tạm dịch:

Pele được sinh ra khi nào?

Ông ấy sinh ngày 21 tháng 10 năm 1940.

 1. People called him ‘The King of Football’ because he is such a good football player.

Tạm dịch:

Tại sao mọi người gọi ông ấy là “Vua Bóng đá”?

Mọi người gọi ông ấy là “Vua bóng đá’ bởi vì ông ấy là cầu thủ xuất sắc.

 1. He became Football Player of the Century in 1999.

Tạm dịch:

Ông ấy đã trở thành cầu thủ bóng đá của Thế kỷ khi nào?

Ông ấy đã trở thành cầu thủ Bóng đá của Thế kỷ vào năm 1999.

 1. He scored 1281 goals in total.

Tạm dịch:

Ông ấy đã ghi được bao nhiêu bàn thắng?

Ông ấy ghi tổng cộng 1281 bàn thắng.

 1. Yes, he is.

Tạm dịch:

Ông ấy có được xem là cầu thủ hay nhất mọi thời đại không?

Vâng, có.

Bài 4

Task 4. How often do you go/do/play these sports, games?Tick the right column.

(Em chơi những môn thể thao/ trò chơi này bao lâu một lần? Đánh dấu chọn vào cột bên dưới.)

tick vào ô trống thích hợp nhất - tiêngs Anh lớp 6 unit 8 sách giáo khoa

Tạm dịch:

 1. chạy bộ
 2. bơi lội
 3. cầu lông
 4. bóng đá
 5. thể dục buổi sáng
 6. nhảy dây
 7. cờ vua
 8. chạy xe đạp
 9. trượt ván
 10. trượt tuyết

Bài 5

Task 5. Work in groups. What kind of sports/games do you do most often? Why?

(Làm việc theo nhóm. Em thường chơi môn thể thao nào nhất? Tại sao?)

Bài 6

Task 6. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

giải bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 8

Hướng dẫn giải:

 1. Yes, I do.

Tạm dịch:

Bạn thích bóng đá không?

Vâng tôi thích.

 1. I only watch it.

Tạm dịch:

Bạn chơi bóng đá hay chỉ xem nó?

Tôi chỉ xem nó.

 1. I play badminton.

–      No, I don’t.

–      Once a week.

Tạm dịch:

Bạn chơi những môn thể thao nào khác?

Tôi chơi cầu lông.

– Bạn chơi giỏi không?

Không.

– Bạn chơi chúng khi nào và bao lâu một lần?

Một lần một tuần.

 1. No, I don’t.

Tạm dịch:

Bạn có là hội viên của câu lạc bộ nào không?

Không.

 1. I watch movie.

Tạm dịch:

Nếu bạn không chơi thể thao, bạn làm gì vào thời gian rảnh?

Tôi xem phim.

Skills 2

Task 1. Listen to the passages. Who are they about?

(Nghe những đoạn văn. Chúng nói về ai?)

 Click tại đây để nghe:

 Audio Script:

Hello. My name’s Hai. I love sports. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is judo. I practise at the judo club three times a week.

My name’s Alice. I’m twelve years old. I don’t like doing sport very much, but I like watching ice skating on TV. My favourite hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday.

Hi. I’m Bill. I’m in grade six at Rosemarrick Lower Secondary School. After my lessons, I like to play computer game. The game I like best is “Angry Birds”. I often play it for half an hour before dinner. I hope that I can create a new kind of computer game in the future.

My name’s Trung. I’ve got a lot of hobbies. I like playing the guitar and I love to watch football on TV. I don’t do much sport, but I often go swimming with my friends on hot days.

Dịch Script:

Xin chào. Tên tôi là Hải. Tôi yêu thể thao. Tôi chơi bóng chuyền ở trường và tôi thường đạp xe cùng bố vào cuối tuần. Những môn thể thao yêu thích của tôi là judo. Tôi tập tại câu lạc bộ judo ba lần một tuần.

Tên tôi là Alice. Tôi mười hai tuổi. Tôi không thích chơi thể thao lắm, nhưng tôi thích xem trượt băng trên TV. Sở thích yêu thích của tôi là chơi cờ. Bạn tôi và tôi chơi cờ vào mỗi thứ Bảy.

Chào. Tôi là Bill. Tôi học lớp sáu tại trường trung học cơ sở Rosemarrick. Sau những bài học của tôi, tôi thích chơi game máy tính. Trò chơi tôi thích nhất là “Angry Birds”. Tôi thường chơi nó nửa tiếng trước bữa tối. Tôi hy vọng rằng tôi có thể tạo ra một loại trò chơi máy tính mới trong tương lai.

Tên tôi là Trung. Tôi có rất nhiều sở thích. Tôi thích chơi guitar và Tôi thích xem bóng đá trên TV. Tôi không tập thể thao nhiều, nhưng tôi thường đi bơi với bạn bè vào những ngày nóng.

Bài 2

Task 2. Listen to the passages again. Then write True (T) or False (F) for each sentence.

(Nghe lại những đoạn văn trên. Sau đó ghi đúng (T), ghi sai (F) cho mỗi câu.)

Click tại đây để nghe:

true or false

Hướng dẫn giải:

 1. F

Tạm dịch: Hải chơi cờ vào mỗi thứ Bảy.

 1. T

Tạm dịch: Trò chơi “Angry Bird” là trò chơi yêu thích của Bill.

 1. T

Tạm dịch: Alice không thích chơi thể thao nhiều.

 1. F

Tạm dịch: Trung chơi bóng đá giỏi.

 1. T

Tạm dịch: Ước mơ của Bill là tạo ra một trò chơi mới.

Bài 3

Task 3. Listen to the passages again. Fill in each blank to complete the sentences.

(Nghe đoạn văn lần nữa. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. )

Click tại đây để nghe:

tiếng Anh lớp 6 unit 8 - sport

Hướng dẫn giải:

 1. club

Tạm dịch: Hải luyện tập ở câu lạc bộ 3 lần 1 tuần.

 1. play

Tạm dịch: Trung có thể chơi ghi-ta.

 1. watching

Tạm dịch: Alice thích xem trượt băng.

 1. Bill

Tạm dịch: Bill học ở trường Trung học Cơ sở Rosemarrick Lower.

 1. goes

Tạm dịch: Trung đi bơi vào những ngày nóng.

Writing (Viết)

Write about a sport/game you like. Use your own ideas and the following as cues.

(Viết về một môn thể thao hay trò chơi mà em thích. Sử dụng ý kiến riêng của em.)

–  Name of the sport/game.

–  Is it a team or an individual sport/game?

–  How long does it last?

– How many players are there?

–  Does it need any equipment?

Hướng dẫn giải:

My favourite sport is badminton. It’s an individual sport and a team sport. It may last about 1:30 hours. There are about 2 or 4 players. It needs some equipment: racket, shuttlecock, net.

Tạm dịch:

Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Nó là môn thể thao cá nhân và đồng đội. Nó có thể kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Có 2 hoặc 4 người chơi. Nó cần những dụng cụ: vợt, quả cầu, lưới.

Looking back

Task 1.  Find one odd word or phrase in each line.

(Tìm từ khác loại trong mỗi hàng.)

chọn đáp án khác loại

Hướng dẫn giải:

 1. C
 2. A
 3. D
 4. C
 5. B

Tạm dịch:

 1. A. bóng chuyền
 2. cầu lông
 3. xe đạp
 4. quần vợt
 5. A. sân chơi
 6. gậy
 7. vợt
 8. bóng
 9. A. chạy
 10. đạp xe
 11. bơi
 12. lái xe
 13. A. hoạt hình
 14. tin tức thể thao
 15. thể thao mùa đông
 16. dự báo thời tiết
 17. A. cường tráng
 18. thông minh
 19. cân đối
 20. khỏe mạnh

Bài 2

Task 2. Read the four words in each line. Write the name of the game or sport the four words belong to.

(Đọc 4 từ trong mỗi hàng. Viết tên của môn thể thao hoặc trò chơi mà 4 từ đã cho gợi ý.)

chọn ra môn thể thao phù hợp

Hướng dẫn giải:

 1. pedal , wheels , ride , race : cycling

Tạm dịch: bàn đạp, bánh xe, tay lái, đua: đua xe đạp

 1. ball ; kick ; goal ; referee : football

Tạm dịch: bóng; đá; bàn thắng; trọng tài: đá bóng

 1. ring , rope , gloves , hit : boxing

Tạm dịch: sàn đấu, dây thừng, bao tay, đánh: quyền anh

 1. table , paddle , serve , ball : table tennis

Tạm dịch: bàn, vợt bóng bàn, lượt giao bóng, bóng: bóng bàn

 1. basket , points , ball , court : basketball

Tạm dịch: rổ, điểm, bóng, sân: bóng rổ

Bài 3

Task 3 . Put the verbs in brackets in the correct form.

(Đặt những động từ trong ngoặc vào hình thức đúng.)

chia dạng đúng của động từ

Hướng dẫn giải:

 1. are

Tạm dịch:  Thế vận hội được tổ chức 4 năm 1 lần.

Giải thích: câu ở thì bị động và diễn tả hành động xảy ra hằng năm nên ta dùng “are”

 1. took

Tạm dịch:  Thế vận hội đầu tiên diễn ra ở Hy Lạp vào năm 776 trước Công nguyên.

Giải thích: take place in = be held: được tổ chức ở

 1. started

Tạm dịch: câu chia thì hiện tại đơn vì có dấu hiệu “ago”

Người ta bắt đầu sử dụng máy tính cách đây khoảng 50 năm.

 1. are playing

Tạm dịch: câu trả lời ở thời điểm nói nên dùng thì hiện tại tiếp diễn

– Tiếng ồn gì thế?

– Bọn trẻ đang chơi trò chiến tranh đó mà.

Giải thích:   

 1. did you do – cycled – watched

Tạm dịch:

Bạn đã làm gì cuối tuần trước?

Mình đã đạp xe quanh hồ cùng bạn bè. Sau đó mình xem ti vi vào buổi chiều.

Giải thích: câu hỏi có dấu hiệu thì quá khứ nên chia quá khứ đơn

Bài 4

Task 4. What do you say in these situations?

(Trong những tình huống này em nói gì?)

trong tình huống này e muốn nói gì

Hướng dẫn giải:

 1. Please stop making noise.

Tạm dịch: stop + Ving: dừng làm gì

Bạn của bạn đang gây ồn ào.

Xin đừng làm ồn.

Giải thích:

 1. Go out to play with your friend.

Tạm dịch:

Cậu bé này xem TV quá lâu.

Ra ngoài chơi với bạn bè kìa.

Giải thích: go out: đi chơi

 1. Don’t feed the animals.

Tạm dịch:

Một vài trẻ con đang cho động vật ăn ở sở thú.

Không cho động vật ăn.

Giải thích: tùy lựa chọn cá nhân

 1. Stand in line, boys.

Tạm dịch:

Giáo viên muốn các bạn nam đứng vào hàng.

Các bạn nam, đứng vào hàng.

Giải thích: câu mệnh lệnh đi kèm dấu !

 1. Don’t tease the dog.

Tạm dịch:

Mẹ bạn bảo bạn không trêu chọc chú chó đó.

Không chọc ghẹo chó.

Giải thích: tùy lựa chọn cá nhân

Bài 5

Task 5. Fill in each blank with a word to finish the passage.

(Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp.)

đán án tiếng Anh lớp 6 unit 8

Hướng dẫn giải:

(1) play

(2) hear

(3) game(s)

(4) sport

(5) famous

Tạm dịch:

Thể thao và trò chơi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có thể chơi thể thao hoặc trò chơi, hoặc xem những sự kiện thể thao trên truyền hình hoặc ở sân vận động. Khi bạn nghe đài phát thanh buổi sáng, bạn có thể nghe bản tin thể thao. Khi bạn mở một tờ báo ra, bạn sẽ luôn thấy thông tin về vài trò chơi, hoặc một bài báo về môn thể thao yêu thích của bạn. Chương trình truyền hình về thể thao rất phổ biến và bạn có thể xem thứ gì đó thú vị gần như mỗi ngày. Những câu chuyện về những người nổi tiếng nam hay nữ trong thế giới thể thao thường rất thú vị.

Bài 6

Task 6. Match the questions in A with their correct answers in B.

(Nối câu hỏi trong phần A với câu trả lời trong phần B sao cho phù hợp.)

nối cột A và B

Hướng dẫn giải:

1  – A

Tạm dịch:

Bạn chơi karate bao lâu một lần?

Tôi chơi một lần một tuần.

2   – E

Tạm dịch:

Các bạn đi câu cá ở đâu?

Chúng mình đi câu cá ở sông gần nhà.

3   – B

Tạm dịch:

 Bạn chơi cầu lông với ai?

Mình chơi với chị mình.

4   – C

Tạm dịch:

Bạn thích môn thể thao hoặc trò chơi nào?

Mình thích cờ vua.

5   – D

Tạm dịch:

Ai thắng cuộc thi bóng bàn trong trường?

Chúng tôi thắng.

Project

Task 1. Read the passage about the game ‘Blind man’s bluff’.

(Đọc đoạn văn về trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.)

trò chơi bịt mắt bắt dê

Tạm dịch:

Bạn cần: một dây bịt mắt, không gian mở, 5 người chơi hoặc hơn.

Luật chơi

 1. Đứng trong vòng tròn, chọn một người là người tìm kiếm. Người đó bị bịt mắt (hoặc nhắm mắt) và đứng ở giữa.
 2. Anh ấy / cô ấy cố gắng và chạm vào người khác. Những người khác nên cố gắng lại gần người tìm mà không bị bắt.
 3. Khi người tìm bắt được một người chơi khác, anh ấy / cô ấy cố gắng đoán là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi. Nếu người tìm không đoán được, những người chơi khác có thể đưa ra gợi ý.
 4. Khi người tìm đoán được tên người chơi, người đó trở thành người tìm.

Bài 2

Task 2. Choose one of the following sports/games (or one of your own) and write about it.

(Chọn một trong những môn thể thao / trò chơi (hay một trò chơi của riêng em) và viết nó ra.)

Hãy viết về môn thể thao em yêu thích

Tạm dịch:

–   kéo dây thừng/ kéo co

–   nhảy dây

–   bắn bi

Gợi ý:

–  Tên của trò chơi

–   Bao nhiêu người chơi

–   Dụng cụ (bóng/ vợt/ gậy)

–   Luật chơi

Trên đây Step Up đã tổng hợp về lời giải của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 unit 8 theo chương trình mới chuẩn của Bộ Giáo Dục. Hy vọng các em có thể áp dụng vào việc học thật tốt. Để việc học tăng thêm tính hiệu quả, ngoài học sách tiếng Anh lớp 6 trên trường thôi là chưa đủ. Các em nên tìm học phương pháp học tập mới mẻ qua các bài hát, các game học tiếng Anh, cuốn sách Hack Não để rèn luyện thêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *