Giải sách bài tập tiếng anh lớp 6 unit 12 mới – Robot

lời giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 chi tiết nhất

Nhằm giúp đỡ các bạn trong việc cũng hỗ trợ các bạn học sinh tự học tiếng Anh tại nhà thuận lợi hơn trong việc tìm lời giải bài tập, đáp án chính xác nhất cho bài học của mình. Biết được nhu cầu của các bạn học sinh, trong bài viết này, Step Up sẽ cung cấp toàn bộ lời giải bài tập tiếng Anh lớp 6  unit 12 để việc học, giải bài tập của các em được thành công và suôn sẻ nhất.

A.  Vocabulary and grammar

Bắt đầu phần giải sách Bài tập tiếng anh 6 Unit 12, chúng ta sẽ có phần review lại Vocabulary và grammar. Trước khi vào phần này các em nên thuộc các từ vựng từ Sách giáo khoa Unit 12 cùng với các ngữ pháp tiếng anh nhé!

Bài 1

Task 1 Match the verbs 1 – 5 to the phrases a – f. 

[ Nối các động từ 1 – 5 với các cụm từ a – f]

sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12

Đáp án:

 1. f : rửa bát
 2. c : cắt hàng rào
 3. d : cho em bé ăn
 4. a : dọn dẹp giường
 5. b : làm sạch thảm

Bài 2

Task 2 Fill each gap with a phrase in 1.

[ Điền vào mỗi chỗ trống với 1 cụm từ ở bài 1]

điền vào chỗ trống - sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12 lời giải

Đáp án:

 1. do the dishes
 2. feed the baby
 3. cut the hedge
 4. make the bed
 5. clean the carpets

Tạm dịch:

BẠN MUỐN NGƯỜI MÁY LÀM GÌ?

Đây là những câu trả lời từ 5 người trên khắp thế giới

– Chúng tôi ghét làm việc nhà vì vậy nó sẽ có thể rửa bát sau bữa ăn.

– Nó có thể cho em bé ăn khi con bé đang đói không? Tôi mệt mỏi vì làm việc này mỗi ngày.

– Bây giờ tôi già rồi và tôi không thể làm nhiều việc trong vườn. Tôi hi vọng nó có thể cắt tỉa hàng rào quanh vườn khi nó quá cao.

– Tôi quá bận rộn với các nghiên cứu, vì vậy tôi không có thời gian cho những việc khác. Nó sẽ có thể dọn dẹp giường sau khi tôi thức dậy và lau sạch thảm khi chúng bẩn được không?

Bài 3

Task 3 Write another word/phrase for each verb in 1 and make a sentence with it.

[ Viết 1 từ hoặc cụm từ khác cho mỗi động từ ở bài 1 và đặt câu với nó]

Example:

do the dishes: He must do the dishes after dinner every night.

[ Ví dụ: rửa bát : Anh ấy phải rửa bát sau mỗi bữa ăn mỗi tối]

Đáp án:

– do homework: The teacher gave me so much assignments, so I have to spend all time at home to do homework.

Tạm dịch: Giáo viên giao cho tôi rất nhiều bài tập, vì vậy tôi phải dành toàn bộ thời gian ở nhà để làm việc nhà.

– feed the cat: My responsibility at home is to feed the cat which my mom loves a lot.

Tạm dịch: Trách nhiệm của tôi ở nhà là cho con mèo  mà mẹ tôi rất yêu thích ăn.

– make a cake: In my free time, I usually make a cake for my family to enjoy.

Tạm dịch: Thời gian rảnh, tôi thường làm bánh cho gia đình thưởng thức.

– clean the floor: My mother asked me  and my brother clean the floor evey weekend.

Tạm dịch: Mẹ tôi yêu cầu tôi và anh trai tôi lau sàn cuối tuần.

– cut the grass: The grass in front of my house is too high, so my father asks me to cut the grass.

Tạm dịch: Cỏ trước nhà tôi quá cao, nên bố tôi yêu cầu tôi cắt cỏ.

Bài 4

Task 4 What types of robots are they? Write the words in the space.

[ Chúng là những loại người máy nào? Viết các từ vào chỗ trống] 

lời giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12

Đáp án:

 1. Home robots

Người máy giúp việc nhà: Chúng có thể nấu ăn, pha trà hoặc cà phê, và dọn dẹp nhà cửa.

 1. Teaching robots

Người máy dạy học: Chúng có thể dạy trẻ con thay vì giáo viên con người.

 1. Worker robots

Người máy công nhân: Chúng có thể xây các tòa nhà, cầu đường.

 1. Doctor robots

Người máy bác sĩ: Chúng có thể giúp chúng ta tìm ra và chữa lành các vấn đề trong cơ thể.

 1. Sapce robots

Người máy không gian: Chúng có thể xây dựng các trạm không gian trên mặt trăng và các hành tinh khác.

Bài 5

Task 5  Fill each gap with can, can’t, could, couldn’t, will be able to or won’t be able to. 

[ Điền vào mỗi chỗ trống với can, can’t, could, couldn’t, will be able to hoặc won’t be able to]

điền vào chỗ trống

Đáp án:

 1. can’t

Đáp án: Tom is ill so he can’t play football with us now.

Giải thích: sử dụng can’t để thể hiện không làm việc gì hiện tại

Tạm dịch:

Tom bị ốm vì vậy bây giờ anh ấy không thể chơi bóng đá với chúng ta được.

 1. will be able to

Đáp án: I’m practising my English speaking very hard now. By next year, I will be able to speak English very well.

Giải thích: be able to + V (có thể làm gì), có by next year ==> thời gian tương lai cần dùng cùng với tương lai đơn

Tạm dịch:

Bây giờ tôi đang thực hành nói tiếng Anh rất chăm chỉ. Năm tới, tôi sẽ có thể nói tiếng Anh rất tốt.

 1. could

Đáp án:  Tony could play the piano very well at the age of six.

Giải thích: could ==> diễn tả có thể làm gì trong quá khứ

Tạm dịch:

Tony đã có thể chơi dương cầm rất tốt khi 6 tuổi. Anh ấy đã giành giải nhì trong cuộc thi âm nhạc.

 1. can

Đáp án: She can see very well.

Giải thích:  sử dụng can để thể hiện khả năng làm việc gì hiện tại

Tạm dịch:

Bà ấy già nhưng bà ấy không phải mang kính. Bà ấy có thể nhìn rất tốt.

 1. couldn’t

Đáp án: I couldn’t read and write until I was seven.

Giải thích:  could ==> diễn tả không thể làm gì trong quá khứ

Tạm dịch:

Mình đã không thể đọc và viết cho đến khi 7 tuổi.

 1. won’t be able to

Đáp án:

In 2020, robots will be able to recognise our voice and face but they won’t be able to think like humans.

Giải thích: be able to + V (có thể làm gì), có in 2020 ==> thời gian tương lai cần dùng cùng với tương lai đơn

Tạm dịch:

Năm 2020, người máy sẽ có thể nhận diện giọng nói và khuôn mặt của chúng ta nhưng chúng sẽ không có khả năng suy nghĩ như con người.

Bài 6

Task 6 Read the following English Language Ability Questionnaire and write sentences about Phong’s ability in English.

[ Đọc bảng câu hỏi về khả năng tiếng Anh và viết những câu về khả năng tiếng Anh của Phong]

viết các câu sau theo gợi ý - sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12

[ Ví dụ: Trước khóa học này, Phong không thể nói tiếng Anh qua điện thoại. Bây giờ anh ấy đang học. Sau khóa học này anh ấy sẽ có thể nói tiếng Anh qua điện thoại.]

Đáp án:

– Before this course, Phong couldn’t understand conversational English, but now he can.

– Beore this course, Phong couldn’t read an English novel, but now he can read it.

– Before this course, Phong couldn’t speak to a group of people. Now, he’s learning. After this course, he will be able to speak with a group of people.

– Before this course, Phong couldn’t write a social letter, but now he can.

– Before this course, Phong couldn’t write an article. Now, he’s learning. After this course, he will be able to write a article.

– Before this course, Phong couldn’t give a presentation on social issues. Now he’s learning. After this course, he will be able to give a presentation on social issues.

Tạm dịch:

– Trước khóa học này, Phong không thể hiểu tiếng Anh giao tiếp, nhưng giờ anh có thể.

– Mặc dù khóa học này, Phong không thể đọc một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh, nhưng bây giờ anh ấy có thể đọc nó.

– Trước khóa học này, Phong không thể nói chuyện với một nhóm người. Bây giờ, anh ấy đang học. Sau khóa học này, anh ta sẽ có thể nói chuyện với một nhóm người.

– Trước khóa học này, Phong không thể viết một lá thư xã hội, nhưng bây giờ anh ấy có thể.

– Trước khóa học này, Phong không thể viết một bài báo. Bây giờ, anh ấy đang học. Sau khóa học này, anh ta sẽ có thể viết một bài báo.

– Trước khóa học này, Phong không thể trình bày về các vấn đề xã hội. Bây giờ anh ấy đang học. Sau khóa học này, anh ta sẽ có thể trình bày về các vấn đề xã hội.

B.  Phonetics

Bài 1

Task 1 Find the word having a different sound in the underlined part. Say them aloud.

[ Tìm từ có phần được gạch chân khác vớ các từ còn lại. Đọc chúng to lên]

tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại

Đáp án:

 1. D

Giải thích: Chọn D. low, vì âm “ow” được đọc là /əʊ/ trong những từ còn lại được đọc là /aʊ/.

 1. C

Giải thích:

Chọn C. sou/u>p, vì âm ou gạch dưới được đọc là /u:/ trong những từ còn lại được đọc là /aʊ/.

 1. B

Giải thích: Chọn B. tortoi/u>se, vì âm “oi” được đọc là /ə/ trong những từ còn lại được đọc là /ɔi/.

 1. A

Giải thích: Chọn A. wha/u>t, vì âm “a” được đọc là /ɒ/ trong những từ còn lại được đọc là /ɔ:/.

 1. A

Giải thích: Chọn A. lau/u>gh vì âm “au” được đọc là /a:/ trong khi những từ còn lại được đọc là /ɔ:/.

Bài 2

Task 2 Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given)

[ Đặt tên cho các đồ vật sau, sau đó đọc các từ to lên ( ký tự đầu tiên của mỗi từ đã được cho)]

đặt tên cho các con vật. đồ vật sau

Đáp án:

 1. couch ( ghế bành/ ghế dài)
 2. toys ( đồ chơi)
 3. cow ( bò cái)
 4. coins ( đồng tiền xu)
 5. mouse ( con chuột)

C. Speaking

Đối với phần Speaking, chúng ta cần phải đọc lại các phần hội thoại, các từ tiếng anh trong sách bài tập, nếu các em vẫn gặp khó khăn trong việc đọc và hiểu, các em nên luyện nói Tiếng Anh thêm nhiều để có thể làm thật tốt phần bài tập Speaking này nhé!

Bài 1

Task 1 Look at these phrases a – h and put them into groups.

[ Nhìn vào các cụm từ a – h và đặt chúng theo nhóm]

phân chia các câu sau vào các cột tương ứng

Đáp án:

đáp án sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12

 • Hỏi ý kiến:
 1. Bạn nghĩ gì về…?
 2. Còn bạn thì sao, (Nick)?
 3. Bạn có đồng ý ( với điều đó) không?
 • Thể hiện sự đồng tình:
 1. Mình đồng ý ( với điều này/ với Nick)
 2. Vâng, hoàn toàn đồng ý.
 • Thể hiện sự không đồng tình:
 1. Mình xin lỗi, mình không đồng ý.
 2. Mình không đồng ý ( với điều này/ với Nick)
 3. Không, hoàn toàn không.

Bài 2

Task 2 Complete the conversation with these phrases. Then practise the conversation with your friend.

[ Hoàn thành bài đối thoại với các cụm từ sau. Sau đó thực hành với bạn của em]

hoàn thành câu sau

Đáp án:

 1. I’m sorry, I don’t agree.
 2. Do you agree with that?
 3. No, definitely not.
 4. What about you
 5. I agree with

Tạm dịch:

Duy: Mình không nghĩ chúng ta nên có người máy trong cuộc sống của mình.

Nick: Mình rất tiếc mình không đồng ý. Người máy đang giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong công nghiệp, giáo dục và thậm chí là trong nhà. Bạn có đồng ý không Duy?

Duy: Không, hoàn toàn không. Chúng hoàn toàn là sự lãng phí thời giab và tiền bạc. Chúng làm cho con người lười biếng. Trong tương lai người máy sẽ thống trị cả thế giới. Mình đã từng xem một bộ phim nói về điều đó.Còn bạn thì sao, Phong?

Phong: Ờ, mình đồng ý với Nick. Bây giờ người máy chưa thể làm nhiều việc nhưng trong tương lai chúng sẽ rất có ích bởi vì chúng sẽ có thể làm hầu hết mọi việc thay cho chúng ta.

Bài 3

Task 3 Do you agree or disagree with these statements? Use phrases in 1.

[ Bạn có đồng ý với những câu này không? Sử dụng các cụm từ ở bài 1]

 1. We shouldn’t have robots in our life. [ Chúng ta không nên có người máy trong cuộc sống]

I  agree (with this)./I don’t agree (with this). [Tôi đồng ý/ Tôi không đồng ý với điều này.]

 1. Living in the city is better than living in the countryside.

Đáp án: I don’t agree with this.

Tạm dịch:  Sống ở thành phố lớn tốt hơn sống ở nông thôn.

 1. Driving a car is more convenient than riding a motorbike.

Đáp án:   I agree with this.

Tạm dịch:   Đi ô tô tiện lợi hơn đi xe đạp.

 1. Learning a foreign language is a waste of time.

Đáp án: No, definitely not.

Tạm dịch: Học ngoại ngữ chỉ là lãng phí thời gian.

 1. We must wear our uniforms in school every day.

Đáp án: Yes, definitely.

Tạm dịch: Chúng ta phải mặc đồng phục trong trường mỗi ngày.

D. Reading

Đối với phần Reading này các em hay đọc lại và cố gắng hiểu hết tất cả nội dung của các bài tập nhé. Các em có thể áp dụng các từ mới đã học được từ SGK vào phần này, nếu các em chưa thuộc hết các từ hoặc gặp khó khăn trong việc học từ vựng thì các em nên tìm hiểu qua các mẹo học từ vựng để có thể học và sử dụng các từ vựng tiếng Anh một cách linh hoạt hơn nhé

Bài 1

Task 1 Read the conversation between an interviewer and Dr Brown, a robot expert. Tick (✓) which sentences are true and (x) which sentences are false.

[ Đọc bài đối thoại giữa người phỏng vấn và tiến sĩ Brown, một chuyên gia về người máy. Đánh dấu (✓) câu nào đúng và (x) với câu sai.]

tiếng Anh lớp 6 unit 12 bài đọc

tiếng Anh lớp 6 unit 12 -lời giải sách bài tập

Đáp án:

 1. True

Giải thích:

Well, they can do some things in industry and education. But they can’t talk to people or do many complicated things.

Tạm dịch:

Ngày nay người máy không thể nói chuyện với con người và làm những công việc phức tạp.

 1. False

Giải thích:  I think by 2030 they will be able to talk to people. They’ll also be able to guard your house

Tạm dịch:

Đến năm 2030, người máy vẫn sẽ không thể nói chuyện.

 1. True

Giải thích:  I think by 2030 they will be able to talk to people. They’ll also be able to guard your house

Tạm dịch:

Đến năm 2030, người máy sẽ có thể bảo vệ những ngôi nhà của chúng ta.

 1. False

Giải thích: They will be able to play sports and games with each other.

Tạm dịch:

Đến năm 2030, người máy sẽ có thể chơi đá bóng.

 1. True

Giải thích: They will be able to play sports and games with each other.

Tạm dịch:

Người máy sẽ có thể chơi thể thao và các trò chơi với nhau trước năm 2040.

Tạm dịch:

Phóng viên: Chào buổi sáng,tiến sĩ Brown. Chào mừng ông đến với chương trình này.

Tiến sĩ Browm: Chào buổi sáng.

PV: Trước tiên, ông có thể cho chúng tôi biết bây giờ người máy có thể làm gì không?

TS Brown: À, chúng có thể làm một số việc trong công nghiệp và giáo dục. Nhưng chúng không thể nói chuyện với con người hay làm những việc phức tạp.

PV: Và chúng sẽ có khả năng làm gì trong tương lai gần?

TS Brown: Tôi nghĩ đến năm 2030 chúng sẽ có khả năng nói chuyện với con người. Chúng cũng sẽ có khả năng bảo vệ nhà của bạn và thậm chí cho con bạn ăn khi bạn không có nhà.

PV: Tuyệt vời!

TS Brown: Vâng, nhưng chúng sẽ không có khả năng làm những công việc phức tạp hơn như chơi đá bóng hay lái xe.

PV: Và chúng sẽ có thể làm gì đến năm 2040?

TS Brown: Chúng sẽ có khả năng chơi thể thao và các trò chơi với nhau.

PV: Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình, tiến sĩ Brown.

Bài 2

Task 2 Mark Huge, a robot expert, is now online answering questions from Sarah, Jeremy and Nubira about the study and design of robots. Read his blog and choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps.

 [ Mark Huge, một chuyên gia về người máy đang trực tiếp trả lời những câu hỏi từ Sarah, Jeremy và Nubira về nghiên cứu và thiết kế ngưới máy. Đọc blog của ông và chọn câu trả lời A, B, C hay D cho mỗi chỗ trống.]

hoàn thành câu -tiếng Anh lớp 6 sách bài tập unit 12

Đáp án:

 1. A

Đáp án: But scientists are working on   it.

Giải thích: work on (làm việc với )

 1. C

Đáp án: It had cameras in its eyes

Giải thích: in (bên trong)

 1. C

Đáp án: and it could make some expressions with its face.

Giải thích: expressions (biểu cảm)

 1. D

Đáp án:  It will be able to guard your house and send messages to your mobile phone.

Giải thích: send messages (gửi tin nhắn)

 1. A

Đáp án: We don’t have it in the shops now but it will appear next year.

Giải thích: appear (xuất hiện)

Tạm dịch:

Bây giờ chúng ta có những người máy thông minh không? – Sarah, Luân Đôn, nước Anh

Không, chúng ta không có. Nhưng các nhà khoa học đang nghiên cứu về điều đó. Những người máy trong tương lai sẽ có thể tương tác với con người. Chúng sẽ có thể thấy con người và phản xạ lại.

Ai đang nghiên cứu lĩnh vực này? – Jeremy, Sydney, nước Úc.

Những người như Cynthia Breazeal và David Hanson. David đã thiết kế một cái đầu người máy được gọi là K-Bot năm ngoái. Nó có máy ảnh trong mắt và có thể có những biểu hiện trên khuôn mặt.

Chúng tôi có thể mua người máy giúp việc nhà được không? – Nubira, Tokyo, Nhật Bản

Có, chúng ta có thể. Sanyo đang phát triển một người máy bảo vệ được gọi là Bảnryu. Nó sẽ có khả năng bảo vệ nhà của bạn và gửi tin nhắn đến điện thoại di động của bạn. Chúng tôi không có nó trong các cửa hàng bây giờ nhưng nó sẽ xuất hiện trong năm tới. Sony đã sản xuất máy lau sàn Roomba cách đây vài tháng. Nó có thể hút bụi sàn nhà cho bạn.

Bài 3

Task 3 Read the text and choose the correct answer (A, B, C, or D) for each of the questions from 1 to 5.

 [ Đọc bài và chọn đáp  án đúng ( A, B, C hoặc D) cho mỗi câu hỏi từ 1 đến 5]

phần đọc hiểu

Đáp án:

 1. B

Giải thích: A robot cannot think or do things alone. People use a computer to control it.

Tạm dịch:

Tại sao con người dùng máy tính để kiểm soát robot?

 1. Vì nó có thể tiết kiệm thời gian và công sức.
 2. Vì nó không thế suy nghĩ và làm việc một mình.
 3. Vì nó quá tốn kém.
 4. Vì nó rất có ích.
 5. B

Giải thích:  A robot can do the same work for 24 hours, and yet, it does not complain or get tired.

Tạm dịch:

Theo bài đọc câu nào sau đây không đúng?

A.Con người dùng máy tính để điều khiển robot.

 1. Robot không thể làm cùng một công việc trong 24 giờ.
 2. Robot không mệt vì làm việc.
 3. Con người sử dụng robot để bảo vệ những nơi quan trọng ở nước Mỹ.
 4. A

Tạm dịch:

Từ “it” trong bài đọc ám chỉ đến

 1. một robot
 2. 1 máy vi tính
 3. công việc
 4. nước Mỹ
 5. C

Giải thích: In Japan, people use robots in factories to build cars

Tạm dịch:

Ở Nhật Bản, con người sử dụng robot trong các nhà máy để

A.bảo vệ những nơi quan trọng

 1. làm nhiều việc phức tạp hơn
 2. lắp ráp xe hơi
 3. nghe những tiếng ồn nhất định
 4. C

Giải thích: However, some people do not like robots. They fear that one day robots will be too powerful.

Tạm dịch:

Một số người lo sợ rằng một ngày nào đó robot sẽ

A.bận rộn hơn con người

 1. có thể làm những việc phức tạp
 2. có quá nhiều sức mạnh
 3. gây ra quá nhiều tiếng ồn

Tạm dịch:

Một robot không thể suy nghĩ hay làm việc một mình. Con người sửu dụng máy vi tính để điều khiển nó.Ngày nay, robot không phổ biến lắm bởi vì nó quá đắt tiền, nhưng chúng rất có ích. Chúng có thể giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian và công sức. Một robot có thể làm việc như nhau 24 giờ, mà không kêu ca hay mệt mỏi. Ở Mỹ người ta dùng robot để bảo vệ những nơi quan trọng. Những robot này có thể nghe những tiếng ồn nhất định và gửi tín hiệu giúp đỡ nếu có rắc rồi hay nguy hiểm. Ở Nhật Bản, người ta sử dụng robot trong các nhà máy để lắp ráp ô tô. Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ thiết kế nhiều loại robot thông minh. Robot của họ sẽ có thể làm nhiều việc phức tạp hơn. Tuy nhiên, một số người không thích robot. Họ sợ rằng một ngày nào đó robot sẽ quá mạnh ( có nhiều quyền lực).

E.  Writing

Bài 1

Task 1 Look at these ideas about the year 2030. Write the sentences you think are true.

[ Nhìn vào những ý tưởng này về năm 2030. Viết những câu bạn nghĩ là đúng]

tiếng Anh lớp 6 unit 12 - giải chi tiết sách bài tập

Đáp án:

Vào năm 2030,

Robot sẽ có thể làm tất cả việc nhà thay cho chúng ta.

 1. We will/won’t be able to do all of our shopping online.

Tạm dịch:Chúng ta sẽ có thể/ không thể mua sắm trực tuyến hoàn toàn.

 1. Robots will/won’t be able to teach children instead of human teachers.

Tạm dịch:Robot sẽ có thể/ không thể dạy trẻ con học thay cho giáo viên con người.

4.Cars will/won’t be able to run without human drivers.

Tạm dịch:Ô tô sẽ không/ có thể chạy mà không có người lái.

5.Planes will/won’t be able to fly without human pilots.

Tạm dịch:Máy sẽ không/ có thể bay mà không có phi công con người.

 1. Robots will/won’t be able to talk with other machines in our house.

Tạm dịch:Robot sẽ không/ có thể nói chuyện với các máy móc khác trong nhà.

 

Bài 2

Task 2 Tick (✓) what you predict robots will be able to do by 2030.

[ Đánh dấu cái mà bạn dự đoán robot sẽ có khả năng làm đến năm 2030.]

bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12

Tạm dịch:

– chơi tennis

– chăm sóc trẻ em và người già

– cho em bé hoặc thú cưng ăn

– trò chuyện với các máy móc khác trong nhà

– bảo vệ nhà bạn

– phát hiện và chữa lành những vấn đề trên cơ thể

– hiểu điều chúng ta suy nghĩ

Bài 3

Task 3 Write a paragraph about things you prdict robots will or won’t be able to do by 2030.

[ Viết một đoạn văn về những dự đoán công việc robot sẽ có thể làm đến năm 2030]

By 2030, robots will become more intelligent and can do a variety of things. The will be able to do all the housework instead of human beings. They will also be able to play simple sports and games, protect our belongings and people from being hurt, treat deseases and take care of people. However, they are just robots they won’t be able to think and understand what people think.

Tạm dịch:

Đến năm 2030, robot sẽ trở nên thông minh hơn và có thể làm nhiều việc khác nhau. Sẽ có thể làm tất cả các công việc nhà thay vì con người. Họ cũng sẽ có thể chơi các môn thể thao và trò chơi đơn giản, bảo vệ đồ đạc và con người của chúng ta khỏi bị tổn thương, đối xử với những người tuyệt vọng và chăm sóc mọi người. Tuy nhiên, chúng chỉ là những robot mà chúng sẽ không thể nghĩ và hiểu mọi người nghĩ gì.

F.  Test yourself 4

Bài 1

Task 1 Find the word which has a different sound in the underlined part. (1.0 p)

[ Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại]

tìm từ phát âm khác

Đáp án:

 1. C

Giải thích: Chọn C. bear, vì âm “ear” được đọc là /eə/, trong những từ còn lại được đọc là /iə/.

 1. B

Giải thích:  Chon B. shoulder, vì âm “ou” được đọc là /əu/, trong những từ còn lại được đọc là /au/.

 1. C

Giải thích: Chọn C. thick vì âm “th” được đọc là /ɵ/, trong những từ còn lại được đọc là /ð/.

 1. D

Giải thích: Chọn D. solar vì âm “ar” được đọc là /əu/, trong những từ còn lại được đọc là /au/.

 1. A

Giải thích:  Chọn A. polluted vì âm “ed” được đọc là /id/, trong những từ còn lại âm gạch dưới được đọc là /d/.

Bài 2

Task 2 Name these activities. (The first letter is given to help you). (1.0 p)

[ Đặt tên cho các hoạt động. ( Ký tự đầu tiên được cho sẵn để giúp em)]

tìm tên cho các hoạt động

Đáp án:

 1. recycling ( đang tái chế)
 2. watering plants/trees ( tưới cây)
 3. flying a spaceship ( tàu không gian đang bay)
 4. doing the gardening ( làm vườn)
 5. cycling ( đi xe đạp)

Bài 3

Task 3  Choose the correct option A, B, C, or D to complete the sentences. (2.0 p)

[ Chọn các đáp án đúng A, B, C hay D để hoàn thành các câu]

chọn đáp án đúng chọn đáo án đúng

Đáp án:

 1. B

Đáp án:

There aren’t any good films on television at the moment.

Giải thích: any + danh từ đếm được/ không đếm được ==> sử dụng trong câu phủ định

Tạm dịch:

Hiện tại trên tivi không có bất cứ bộ phim hay nào.

 1. D

Đáp án: If we cut down more forests, there are more floods.

Giải thích: đằng sau là danh từ số nhiều ==> are

Tạm dịch:

Nếu chúng ta chặt nhiều rừng hơn sẽ có lũ lụt.

 1. B

Đáp án: That is the most boring book I’ve ever read.

Giải thích: sử dụng cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài

Tạm dịch:

Đây là quyển sách chán nhất mà tôi từng đọc.

 1. B

Đáp án: A robot can do many different things from looking after a baby to building a house.

Giải thích: many + danh từ đếm được số nhiều ==> sử dụng trong câu khẳng định

Tạm dịch:

Một robot có thể làm nhiều việc khác nhau từ chăm con cho đến xây nhà.

 1. A

Đáp án:  It’s getting light. Shall I turn off the light to save electricity?

Giải thích: turn off (tắt)

Tạm dịch:

Trời sáng rồi. Mình tắt đèn để tiết kiệm điện nhé?

 1. C

Đáp án: The opposite of “dangerous” is safe

Giải thích: safe (an toàn)

Tạm dịch:

Từ trái nghĩa của nguy hiểm là an toàn.

 1. A

Đáp án: Playing computer games too much is not good for you.

Giải thích: too much (quá nhiều)

Tạm dịch:

Chơi các trò chơi trên máy tính quá nhiều không tốt cho bạn.

 1. A

Đáp án:

The Three Rs stand for Reduce, Reuse and Recycle

Giải thích: stand for (viết tắt cho cái gì)

Tạm dịch:

3 chữ R là viết tắt của cắt giảm, tái sử dựng và tái chế.

 1. C

Đáp án: Where is the nearest bookshop, please?

Giải thích: sử dụng cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn

Tạm dịch:

Nhà sách gần nhất ở đâulàm ơn?

 1. D

Đáp án:  First, you should go straight ahead and then turn right.

Giải thích:go straight ahead (đi thẳng)

Tạm dịch:

Trước tiên, bạn nên đi thằng và sau đó rẽ phải.

Bài 4

Task 4 Put a suitable word in each blank to complete the passage. (2.0 p)

[ Đặt một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành bài đọc]

hoàn thành bài đọc

Đáp án:

 1. know

Đáp án:

He was a new player and did not know anyone in his team.

Giải thích: đằng trước có xuất hiện trợ động từ did => V nguyên thể

 1. score

Đáp án:  During the first forty minutes he scored a goal and then helped his team to score another goal.

Giải thích:score (ghi bàn)

 1. there

Đáp án: After the second goal, he found that there was a terrible mistake.

Giải thích: There + be + danh từ (có cái gì)

 1. was

Đáp án: He was on the wrong side! “My friends didn’t believe me,

Giải thích: be on the wrong side (ở nhầm bên)

 1. said

Đáp án: David said “In fact I cannot believe it myself.”

Giải thích: sử dụng động từ trần thuật said để thuật lại câu nói của ai

 1. the

Đáp án:  The mix-up began as soon as David arrived at the Banana football ground before the start of the match against Orange

Giải thích: the start of the match (bắt đầu trận đấu)

 1. are

Đáp án: “Where are the changing rooms?” David asked someone at the entrance.

Giải thích: đằng sau là danh từ số nhiều ==> are

 1. but

Đáp án: The man did not say anything but showed him to the Orange room.

Giải thích: but (nhưng)

 1. was

Đáp án: Everyone was surprised to see David

Giải thích: be + V3 (cấu trúc câu bị động)

 1. played

Đáp án: they thought he was a new member of their team! In the second half of the match David played for Banana and the result was a 2-2 draw.

Giải thích: play for (chơi cho ai)

Tạm dịch:

NHẦM SÂN

David đã chơi trận bóng lớn nhất đầu tiên của anh ấy tuần trước. Anh ấy là một tân binh và không biết bất cứ ai trong đội. Trong suốt 40 phút đầu tiên anh ấy đã ghi một bàn và đã giúp đội nhà ghi một bàn nữa. Sau pha ghi bàn thứ 2, anh ấy phát hiện ra rằng có một lỗi sai kinh khủng. Anh ấy ở sai sân! ” Bạn của tôi đã không tin tôi” , David nói. Thật ra tôi không thể tin chính mình. ” Sự hỗn lọa bắt đầu ngay khi David đến sân bóng Banana trước khi trận đấu bắt đầu đá với đội Orange. ” Phòng thay đồ ở đâu?, David hỏi một người ở lối vào. Người đàn ông đã không nói gì và chỉ cho anh ấy đến phòng Orange. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy David nhưng họ nghĩ anh là tân binh của đội họ. Ở hiệp thứ 2 David đã chơi cho Banana và kết quả là hòa 2 – 2.

Bài 5

Task 5 Read the passage and choose the correct answer to each question. (1.0 p)

[ Đọc bài và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi]

sách bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 12

Đáp án:

 1. B

Giải thích: When you’re using electricity, think about where it comes from and how you can use less to protect th environment. Here are some simple ways to save energy:

Tạm dịch:

Bài đọc này cho bạn biết

 1. cách để giữ môi trường sạch
 2. một số cách để tiết kiệm năng lượng
 3. một số loại thiết bị điện
 4. A

Giải thích: Leaving televisions and computers on standby with the little red light showing still uses up electricity, ever though they might look like they’re turned off.

Tạm dịch:

Khi bạn để tivi và máy tính ở chế độ ngủ đông

A.Chúng vẫn dùng điện

 1. chúng được tắt
 2. bạn có thể tiết kiệm năng lượng
 3. C

Giải thích: Turning lights off when you’re not in the room can save a lot of energy

Tạm dịch:

Khi bạn ra khỏi phòng,bạn nên

A.đóng cửa

 1. mở đèn
 2. tắt đèn
 3. C

Giải thích: Keep an eye out for the ‘Energy Efficiency Recommended’ logo

Tạm dịch:

Tại sao bạn nên chọn những sản phẩm với logo có giới thiệu ” Năng lượng hiệu quả”?

 1. Bởi vì chúng dùng nhiều điện hơn
 2. Bởi vì chúng là những sản phẩm mới
 3. Bởi vì chúng tiết kiệm hơn.
 4. B

Giải thích: But it takes a lot of energy to keep cool, so help it by not leaving the fridge door open or putting hot things inside.

Tạm dịch:

Đặt những món đồ nóng vào tủ lạnh

 1. có thể tiết kiệm năng lượng
 2. không phải là việc nên làm
 3. là cách nhanh chóng để giữ cho nó mát

Tạm dịch:

Khi bạn đang sử dụng điện, hãy nghĩ đến chúng đến từ đâu và làm cách nào sử dụng ít hơn để bảo vệ môi trường. Đây là những cách giúp tiết kiệm năng lượng

– Bật hay Tắt?

Để tivi và máy tính ở chế độ ngủ đông với ít ánh sáng đỏ cho thấy nó vẫn đang dùng điện, thậm chí mặc dù nó trông có vẻ như đã được tắt. Để dừng việc này lại hãy tắt hẳn nó.

– Tắt đèn!

Việc tắt hết đèn khi bạn không ở trong phòng có thể tiết kiệm nhiều năng lượng.

– Mua sắm

Nhiều sản phẩm ngày nay đang giúp bạn giảm tiêu thụ điện và hóa đơn tiền điện của bố mẹ bạn. Hãy kiểm tra những sản phẩm về tính hiệu quả của nó và xếp loại đánh giá. Tránh xa những sản phẩm có logo ” Tiết kiệm năng lượng”

– Trong tủ lạnh

Tủ lạnh là một phần quan trọng trong bếp. Nó giữ thức ăn tươi, mát và bổ dưỡng. Nhưng nó mất nhiều năng lượng để giữ cho máy lạnh, vì vậy đừng để cửa tủ lạnh mở hay cho thức ăn nóng vào bên trong.

Bài 6

Task 6  Put the verbs into correct tense to finish the sentences. (1.0 p)

[ Đặt các động từ ở dạng thì đúng để hoàn thành câu]

tiếng Anh lớp 6 unit 12 - sách bài tập

Đáp án:

 1. Have you ever seen a real robot at work?

Giải thích: Một hành động xảy ra nhiều lần từ quá khứ đến hiện tại ==> hiện tại hoàn thành

Tạm dịch:

– Bạn có bao giờ thấy một người máy thật sự làm việc chưa?

– Không, chưa bao giờ.

 1. He has guitar lessons twice a week

Giải thích: twice a week ==> thì hiện tại đơn, thói quen

Tạm dịch:

Trung đang học chơi đàn ghi-ta. Anh ấy có lớp học ghi-ta 2 lần 1 tuần.

3.If it is nice tomorrow,we  will plant soem young trees in our garden.

Giải thích:

Sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 1 If + HTĐ, TLĐ ==> hành đông có thể xảy ra trong tương lai

Tạm dịch:

Nếu ngày mai trời đẹp chúng ta sẽ trồng một ít cây con trong vườn.

4.Do you think there  will be a city underwater?

Giải thích:

diễn tả hành động sẽ làm gì ==> will

Tạm dịch:

Bạn có nghĩ rằng có thành phố dưới nước không?

Bài 7

Task 7 Put the following in the correct order to make a conversation. The first one (A) is given. (1.0 p)

[ Đặt các câu theo đúng thứ tự để tạo thành bài đối thoại. Câu đầu tiên (A) đã được cho sẵn]

sắp xếp các câu để thành đoạn hội thoại đúng

Đáp án:

A – D – F – E – G – I – J – C – H – B

Tạm dịch:

A.Bạn bị sao vậy? Bạn trông không vui lắm.

 1. Ờ, mình phải viết một bài luận về những phát minh gần đây quan trọng nhất. Đó là bài tập của lớp khoa học.
 2. Nó không khó lắm. Có nhiều phát minh hay.
 3. Ừm, nhưng mai là hạn nộp bài rồi.
 4. À, bạn định viết về cái gì?
 5. Hmm, mình đoán là người máy.
 6. Hmm…không phải mọi người cũng dự định viết về nó à?
 7. Mình định viết về những robot trong bếp cái mà có thể nấu ăn và bày bàn ăn.
 8. Được thôi. À. mình chắc là bạn sẽ có những ý tưởng hay. Chúc may mắn.
 9. cảm ơn, Sue.

Bài 8

Task 8 Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the sentence before it. (1.0 p)

[ Hoàn thành câu thứ hai trong mỗi cặp để mà nó có nghĩa giống như câu đã cho trước đó]

tiếng Anh lớp 6 unit 12 - mới nhất sách bài tập

Đáp án:

 1. She likes watching/ to watch television.

Giải thích: like + Ving/ To V ==> thích làm gì

Tạm dịch:

Cô ấy thích xem tivi.

 1. No river in the world is longer than the Nile.

Giải thích: sử dụng cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn

Tạm dịch:

Sông Nile là dòng sông dài nhất thế giới. = Không dòng sông nào trên thế giới dài hơn sông Nile.

 1. They live far from the school, but we live near it.

Tạm dịch:

Chúng tôi sống gần trường, nhưng họ thì không. = Họ không sống gần trường, nhưng chúng tôi gần.

 1. We might go to the Moon for our summer holidays in 2050.

Giải thích: might ==> diễn tả điều có thể xảy ra

Tạm dịch:

Chúng ta sẽ có thể đến mặt trăng cho các kỳ nghỉ hè năm 2050.

 1. In the future, home robots will be able to do all our housework.

Giải thích: be able to + V nguyên thể ==> có thể làm gì

Tạm dịch:

Trong tương lai những robot giúp việc nhà sẽ có thể làm tất cả những việc nhà.

Với lời giải chi tiết sách bài tập trên mà Step Up hỗ trợ dành cho các bạn học sinh lớp 6, chúng ta có thể hoàn toàn tự tin các bạn sẽ dễ dàng tiếp thu được các kiến thức từ Unit 12 này. Với mong muốn rằng các bạn học sinh sẽ tiếp cận được với lượng bài tập, lý thuyết bằng phương pháp mới và tốt nhất, StepUp sẽ đồng hành cùng các em thông qua các phần mềm học tiếng Anh, và sách HACK NÃO 1500 đầy đủ và cập nhật nhất. Hy vọng rằng các em sẽ học tập ngày càng hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *