Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 9 cơ bản và nâng cao

bài tập tiếng Anh lớp 9

Để học tốt môn tiếng Anh thì việc luyện tập nhuần nhuyễn phần bài tập tiếng Anh trong các đề thi là vô cùng cần thiết, nhất là các bạn học sinh đang học lớp 9, chuẩn bị đối mặt với kì thi chuyển cấp lên lớp 10. Vậy thông qua bài viết này của Step Up sẽ tổng hợp cho các em về bài tập tiếng Anh lớp 9 cơ bản và nâng cao để giúp các em có điểm số tốt nhất trên trường lớp cũng như chuẩn bị tốt nhất cho kì thi chuyển cấp.

Bài tập tiếng Anh lớp 9 cơ bản

Bài tập tiếng Anh lớp 9 cơ bản cung cấp thêm cho các em học sinh các bài tập và bài kiểm tra tiếng Anh lớp 9 để rèn luyện nâng cao kỹ năng, bài tập tương ứng từng unit trong sách, cũng như hỗ trợ cho các em chuẩn bị tốt nhất cho kì thi chuyển cấp lên Trung học phổ thông. Bài tập được chia thành các mục tương ứng từng unit với các kỹ năng khác nhau giúp các em học sinh có thể dễ dàng lựa chọn và trau dồi kỹ năng mình cần tập trung luyện tập.

1. Bài tập Vocabulary và grammar

Về từ vựng, các dạng bài tập anh văn lớp 9 các em học sinh có thể gặp bao gồm như: tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ cho sẵn, sự kết hợp của các collocation hoặc chọn đáp án đền vào chỗ trống sao cho nghĩa thích hợp.,… Các dạng bài này đòi hỏi các em học sinh sẽ phải có vốn từ vựng phong phú và rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Để trau dồi vốn từ vựng của mình, các em có thể tìm những cuốn sách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả hoặc thông qua những trang web, phần mềm học từ vựng.

Ví dụ như bài tập tiếng Anh lớp 9 unit 1 sau đây:

1. She likes to wear………..jean cloth.  

A. fading         B. faded         C. fading     D. faded 

2. In the 18th century, Jean cloth was made……….from cotton. 

A. complete          B. completely   C. completive D. completion

3. I don’t like to wear…………………and…………Jeans.

A. painted/embroidering          B painted/ embroidered 

C. painting/ embroidery            D. painting/ embroidering

4. They have just……………. A new style of Jeans in the USA.

A. introduce                B. to introduce 

B. introducing             D. introduced

5. Some designers have………the “Ao Dai” by printing traditional images on it.

A. modern                    B. modernized

B. modernize               D. modernizing

6. He …………to the theatre by The Greens.

A. is often take                B. is often took 

C. is often taken              D. is often taking

7. My car ………..yesterday.

A. has been repaired                   B. can be repaired

C. is repaired                               D. was repaired

8…………….your house………………….next year?

A. Will/ be built                    B. Was/ rebuilt 

B. Is/ rebuilt                        D. Has/ been rebuilt

9. Can this car………………..?

A. repair        B. repaired                C. repairing             D. be repaired

10. Must this test…….on time? 

A. be finishing            B. finish        C. be finished          D. be finish

11. Water can’t……………………hear. 

A. be found        B. be finding         C. be find         D. be finded

12. She used to………………..to school by her mother.   

A. take        B. be take          C. taking          D. be taken

13. English………all over the world?

A. Is/ learnt        B. Is/ learn          C. Has/ learnt             D. Was/ learn

14. My car……………….yet.

A. isn’t repaired                        B. wasn’t repaired 

C. hasn’t been repaired           D. won’t be repaired

15. I…………….to her party last night.  

A. invite          B. invites             C. was invited               D. invited

16. It’s time we………….the bus.           

A. catch          B. catching        C. caught            D. to catch

17. They wish they………….a new house.

A. had        B. have       C. will have      D. would have

18. Vietnamese women often wear the Ao dai, …………on important celebrations.

A. special           B. specially          C. especial          D. especially

19. Young people are fond of………….Jeans .

A. to wear            B. wearing            C. wore          D. worn

20.Most designers have…….the Ao Dai by printing lines of poetry on it.

A. modernize       B. modernized          C. modern      D. modernly

Đáp án: 1-D     2-B     3-B      4-D      5-B      6-C      7-D     8-A     9-D    10-C     11-A   

 12-D      13-A       14-C       15-C      16-C   17-A      18-D       19-B      20-B

2. Bài tập Listening và Reading

Luyện nghe thông qua những bài nghe tiếng Anh lớp 9 là một cách luyện nghe tiếng Anh đơn giản và là 1 yếu tố rất quan trọng trong quá trình học tiếng Anh. Nghe tiếng Anh thường xuyên giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ cách phát âm của các từ mới, ngữ pháp trong câu và từ đó dần hình thành phản xạ trong ngôn ngữ. Bài nghe tiếng Anh lớp 9 thường là những cuộc hội thoại ngắn, giọng đọc to, chậm rãi để các em dễ nghe, dễ hiểu.

Ví dụ như bài nghe tiếng Anh lớp 9 trong bài tập tiếng Anh lớp 9 unit 1 sau đây:

Click tại đây để nghe: link nghe

Nick: There are so many pieces of pottery here, Phong. Do your grandparents make all of them?

Phong: They can’t because we have lots of products. They make some and other people make the rest.

Nick: As far as I know, BatTrang is one of the most famous traditional craft villages of Ha Noi, right?

Phong: Right. My grandmother says it’s about 700 years old.

Mi: Wow! When did your grandparents set up this workshop?

Phong: My great-grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. All the artisans here are my aunts, uncles, and cousins.

Mi: I see. Your village is also a place of interest of Ha Noi, isn’t it?

Phong: Yes. People come here to buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops.

Nick: That must be a memorable experience.

Phong: In Viet Nam there are lots of craft villages like Bat Trang. Have you ever been to any others?

Mi: I’ve been to a conical hat making village in Hue!

Nick: Cool! This is my first one. Do you think that the various crafts remind people of a specific region?

Mi: Sure. It’s the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs.

Phong: Let’s go outside and look round the village.

a. Can you find a word/phrase that means (Tìm từ hoặc cụm từ có nghĩa sau)

bài tập tiếng Anh lớp 9 cho bé

Hướng dẫn giải:

 1. craft: 1 thứ được làm bằng tay cẩn thận: nghề thủ công         
 2. set up: bắt đầu 1 cái gì đó (một doanh nghiệp, một tổ chức vv ..): thiết lập
 3. take over:  kiểm soát 1 cái gì đó (một doanh nghiệp, một tổ chức, vv): tiếp nhận 
 4. artisans: những người làm việc có tay nghề, làm việc bằng tay: thợ thủ công 
 5. attraction: thích thú với 1 địa điểm nào đó hoặc 1 việc gì đó
 6. specific region: một nơi lý tưởng hoặc thú vị để đến hoặc làm những điều cần làm: thu hút, lôi cuốn
 7. remind: khiến ai đó nhớ hoặc nghĩ về thứ gì đó : nhắc nhở, gợi nhớ
 8. look around: đi bộ quanh 1 điểm để nhìn đó là gì: nhìn quanh

3. Bài tập Writing

Trong bài tập tiếng Anh lớp 9, kĩ năng viết được đánh giá là kĩ năng khó nhất trong tiếng Anh đối với các bạn học sinh. Để phần bài tập này, các em sẽ được luyện viết tiếng Anh ở mức độ cơ bản. Các dạng bài tập anh văn lớp 9 cơ bản thường khai thác kỹ năng Viết thông qua các dạng bài như tìm lỗi sai của câu, viết lại câu hoặc viết 1 bài luận tiếng Anh lớp 9.

Bài 1: Viết tên đồ thủ công truyền thống tương ứng ở bảng dưới tranh

bài tập tiếng Anh 9

Đáp án: 

A: craft: nghề thủ công                      

B: drums: trống

C: marble sculptures: tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch      

D: pottery: đồ gốm

E: silk: lụa                         

F: lacquerware: sơn mài

G: conical hats: nón                        

H: lanterns: đèn lồng

Bài 2; Viết lại dạng đúng của động từ

bài tập Anh Văn lớp 9 bài tập tiếng Anh lớp 9 unit 1

Tạm dịch:

 1. khắc – Tôi đã khắc nó. – Nó đã được khắc.
 2. đúc – Tôi đã đúc nó. – Nó đã được đúc.
 3. dệt – Tôi đã dệt nó. – Nó đã được dệt .
 4. thêu – Tôi đã thêu nó. – Nó đã được thêu.
 5. đan – Tôi đã đan nó. – Nó đã được đan.
 6. khuôn – Tôi đã đổ khuôn nó. – Nó được đổ khuôn.

Bài 3: Chọn đáp án đúng:

1. They use cars and trucks to carry food to the supermarket.

A. Cars and trucks are used to carrying food to the supermarket.

B. Cars and trucks are used to carry food to the supermarket.

C. Cars and trucks are used to carrying food to the supermarket.. 

D. Cars and trucks are used to carried food to the supermarket.

2. We will meet her at the station.

A. She will be met at that station.

B.She will meet at that station.

C. She will be meet at that station.

D.She will be meted at that station.

3. how long have they done their office work

A. How long have their office work been done?

B. How long has their office work be done?

C. How long has their office work been done?

D. How long has their office work done?

4. No one could help her.

A. She could be helped by no one.

B. She couldn’t be helped by no one.

C. She couldn’t helped.

D. She couldn’t be helped.

5. The gate is painted once a year.

A. They paint the wall once a year.

B. They painted the wall once a year.

C. They are painting wall gate once a year.

D. They will paint the wall once a year.

6. Food can be sold on the sidewalk.

A. They can sold food on the sidewalk.

B. They can be sold food on the sidewalk

C. They can sell food on the sidewalk 

D. They can sold food on the sidewalk

7. The flowers shouldn’t be cut in  this forest.

A. You shouldn’t be cut the flowers in this forest.

B. You shouldn’t  cutting the flowers in this forest.

C. You shouldn’t cut the flowers in this forest.

D. You should cut the flowers in this forest.

8. When was this motorcycle bought?

A. When do they buy this motorcycle?

B. When did they bought this motorcycle?

C. When did they buy this motorcycle?

D. When are they bought this motorcycle?

9. Why isn’t he taken to the cinema with them?

A. Why don’t they taken him to the cinema with?

B. Why doesn’t them take to the cinema with them?

C. Why doesn’t he take them to the cinema?

D. Why don’t they take him to the cinema with them?

10. Who was he invited to the party by?

A. Who invited him to the party by?

B. Who invited by him to the party?

C. Whom invites by him to the party?

D. Whom invited him to the party by?

Đáp án

1-B     2-A      3-C    4-D       5-A        6-C     7-C      8-C         9-C       10-A

4. Bài tập Speaking and reading

Bài 1. Chọn đáp án đúng

I believe it is (1)……………..to wear uniforms when students are at school. Mike (2)…………..Encourage them to be proud of the students they will come from(3)……………they are wearing uniforms with labels bearing their school’s name.

Second, wearing a weekly uniform helps students feel (4)……………..in many ways. It all started(5)…………….the same place no matter they are rich or poor. They are really friends with each other (6)…………one school roof.

Last but not least, it’s (7)……………to wear uniforms.It doesn’t take you long to think about what to wear each day.

In short, all students, from elementary to high school should (8)…………uniforms.

 1. A. importance         B. unimportance           C. important            D. unimportant
 2. A. uniforms             B. clothes                      C. shirts                  D. blouses
 3. A. so                       B. because                    C. and                     D. but
 4. A. happy                 B. lucky                          C. equal                  D. interesting
 5. A. in                        B. on                              C. at                        D. from
 6. A. at                        B. in                                C. on                      D. under
 7. A. exciting              B. practical                      C. terrible                D. fashionable
 8. A. wear                   B. wearing                      C. to wear               D. wore 

Đáp án:  1-C    2-A       3-B    4-C       5-D       6-D    7-B         8-A

Bài 2.. Sử dụng liên từ phụ thuộc được cung cấp sẵn và có thể thay đổi nếu cần thiết để nối thành các câu phức

bài tập anh văn 9

Hướng dẫn giải:

 1. The villagers are trying to learn English in order that they can communicate with foreign customers. 

Tạm dịch: Người dân trong làng đang cố gắng học tiếng Anh để họ có thể giao tiếp với khách hàng nước ngoài.

 1. After we had eaten lunch, we went to Non Nuoc marble village to buy some souvenirs.

Tạm dịch:Sau khi ăn trưa, chúng tôi đến làng đá cẩm thạch Non Nước để mua một số đồ lưu niệm.

 1. Even though this hand-embroidered picture was expensive, we bought it.

Tạm dịch:Mặc dù bức tranh thêu tay này đắt tiền nhưng chúng tôi đã mua nó.

 1. This department store is an attraction in my city because the products are of good quality.

Tạm dịch:Cửa hàng bách hóa này là một điểm thu hút trong thành phố tôi bởi vì các sản phẩm có chất lượng tốt.

 1. This is called a Chuong conical hat since it was made in Chuong village.

Tạm dịch:Đây được gọi là nón Chương vì được làm ở làng Chương.

tiếng Anh lớp 9 bài tập

Bài tập tiếng Anh lớp 9 nâng cao

Bài tập Anh văn lớp 9 nâng cao cung cấp thêm cho các em học sinh các bài kiểm tra tiếng Anh lớp 9 để rèn luyện nâng cao kỹ năng tiếng Anh cũng như giúp các em sắp thi kì thi học sinh giỏi các bài tập tham khảo để luyện tập thêm. Bài tập sẽ được chia thành các mục lớn với các kỹ năng khác nhau giúp các em học sinh có thể dễ dàng lựa chọn kỹ năng mà mình cần tập trung luyện tập.

1. Bài tập Vocabulary

Bài 1: Chọn đáp án đúng

1. It’s a good idea to see your doctor regularly for ………………. .

A. a revision       B. a control C. an investigation       D. a check-up

2. Last year the potato harvest was very disappointing, but this year it looks as though we shall have a better ………………. .

A. product      B. outcome C. amount        D. crop

3.When the starter gave the ………………. all the competitors in the race began to run round the track.

A. signal       B. warning            C. shot         D. show

4……………….. from Bill, all the students said they would go

A. Except       B. Only           C. Apart          D. Separate

5. The new manager explained to the staff that she hoped to ………………. new procedures to save time and money.

A. manufacture        B. establish           C. control        D. restore

6. There is a fault at our television station. Please do not ……………….. your television set.

A. change         B. adjust             C. repair             D. switch

7.The crowd at a football match are often …………….. .

A. excite            B. excited             C. exciting             D. excitement

8. I’m very ……………….. in the information you have given me.

A. concerned       B. surprised        C. bored         D. interested

9. I saw a thief take Peter’s wallet so I ran ………………. him, but I didn’t catch him.

A. into                  B. after                  C. over               D. near

10. If it’s raining tomorrow, we shall have to………………. the match till Sunday.

put off               B. cancel                  C. play               D. put away

Đáp án: 1-D    2-D       3-A 4-C    5-B       6-B       7-B     8-D     9-B       10-A

Bài 2: Sử dụng từ được cho bằng chữ in hoa  để tạo thành một từ vừa với khoảng trống trong cùng một dòng.

Kids watch more TV

A study into children’s television (0) viewing habits reveals VIEW that children whose parents have a high level of (1) ……………………… (EDUCATE) tend to watch less television than children from less educated family(2) ………………………  (BACK TV). The report also suggests that a high rate of  watching among children in poorer (3) ……………………… (SUBURB) areas  and in the provinces, compared to those living in large urban centre, is often due to (4) ……………………..(POOR) and a lack of other kinds of  (5) ……………………… (ENTERTAIN) in the area. Disco, cinema, theatre and sports  (6) ……………………… (ACTIVE) offer children in urban centre a wider range  of pastimes, which leads to far (7) ……………………… (FEW) hours being spent  in front of the box. (8) ………………………(COMMERCE)  , comedies and adventure films are children’s (9) ……………………… (FAVOUR) programmes, while twenty per cent of children said they preferred (10) ……………………… (VIOLENCE) films and thrillers.

Đáp án:

1.education         2. backgrounds      3. suburban          4. poverty

5. entertainment              6. activities         7. fewer                8. Commercials

9. favourite                      10. violent

Bài 3: Nối từng cụm động từ với định nghĩa đúng 

1. fill in A. participate
2. turn into B. avoid punishment
3. go away C. select, choose
4. put away D. change into, become
5. run out of E. continue
6. get away with F. complete ( a form)
7. join in G. leave
8. pick out H. recover from
9. keep on I. use up completely
10. get over J. return something to its correct place

Đáp án:  1-F          2-D    3-G        4-J 5-I      6-B          7-A      8-C       9-E     10-H

2. Bài tập Grammar

Ngữ pháp tiếng Anh – Grammar là một nội dung không thể thiếu ở tất cả các chương trình học tiếng Anh, đây là nền tảng tiếng Anh căn bản để các em tự tin xử lý các bài kiểm tra tiếng Anh lớp 9. Các dạng câu hỏi về ngữ pháp thường là: viết lại câu, điền từ vào chỗ trống sao cho đúng thì thời,… hoặc có thể lồng ghép trong các bài tập tiếng Anh cấp 2. Cùng tìm hiểu một số bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án sau đây:

Bài 1: Sử dụng các động từ chính xác trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn dưới đây.

I (write) (1) ………………………………… to express my dissatisfaction of my stay at the Lord Hotel in London last weekend. I (book) (2) ……………………………….. the hotel in Sweden and also (receive) (3) ……………………….. information about the hotel. I (promise) (4) ………………………….. a luxury weekend. However, I (be) (5)………………………………. not satisfied. The room was comfortable, but the traffic from the road opposite the hotel (make) (6) ……………………………… it impossible to (sleep) (7) ………………………. I (ask) (8) ……………………………….. for another room, but no single rooms (be) (9) …………………………… available. I required room-service one night and I (have) (10) ……………………………. to wait for almost one hour before someone came.

Đáp án: 1. am writing       2. booked    3. received     4. was promised      5. am not

6. made      7. sleep        8. asked          9. were       10. had

Bài 2: Hoàn thành các câu với giới từ đúng

 1. She was very conscious (1)……………… her lack of experience on her first day at work.
 2. He has a new solution (2)……………… the problem.
 3. Nobody helped him. He managed it (3)……………… his own.
 4. The drivers (4) ………………. London kept their cars (5) …………… the left.
 5. The summer holiday is coming. We are all excited (6) …………….. going (7) …………. a long trip  (8) ………… the South.
 6. The children were amazed (9) ……………….. the lion show at the circus.
 7. Her small garden looks very beautiful in spring because all the flowers are (10) ……………….. full bloom.

Đáp án: 1. of      2.  to       3. on       4. in – to       5.  about – on – to      6.  at       7. in

 3. Bài tập Reading

Kỹ năng đọc sẽ được sử dụng và khai thác trong mọi bài tập tiếng Anh lớp 9 hoặc cả đề thi chuyển cấp lên lớp 10. Để làm một bài luận tiếng Anh lớp 9, các em cần trang bị nhiều kiến thức và đòi hỏi vận dụng nhiều kỹ năng khác nhau. Có 2 dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án về bài đọc thường được sử dụng nhất là đọc hiểu trả lời câu hỏi hoặc đọc điền từ vào chỗ trống. 

Bài 1: Đặt một từ thích hợp trong mỗi chỗ trống

Miss Darby was one of those people who never threw anything away. “You never know when you might need it” was (1) ……………………………….. of her favorite sayings. She lived (2) ……………………………….. herself in a large Victorian house across the road from us. Although I never went to her house, I knew it was full (3) ……………………………….. antique furniture, Persian carpets and so on. In every room, there were dozens of paintings so that her house was (4) ……………………………….. an art gallery. I remember my father (5) ……………………………….. that she was a “ Staffordshire Darby” but I had (6) ……………………………….. idea what he meant. I (7) ……………………………….. out years later that the Darby family had made their money from coal-mining in Staffordshire. We used to make up stories (8) ……………………………….. her. My sister Alice, (9) ……………………………….. was a romantic girl, told us that Miss Darby once had a lover, but he walked out one day and she (10) ……………………………….. saw him again!

Đáp án:

1. one      2. by      3. of       4. like       5. saying        6. no       7. found         8. about       9. who      10. never

Bài 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi

The world’s oceans are so vast that they can cope with the present levels of pollution. However, little is known about the long-term effects of such slow poisoning. The most serious problem of modern time is that man is destroying the earth’s natural resources and transforming huge areas into waste land. As a result, it is becoming extremely difficult to grow enough to feed the world’s rapidly increasing population. A way of protecting all wildlife on the earth must also be found as many species are in danger of disappearing completely from the face of the earth. The smoke in the atmosphere, for example, is increasing so much that the amount of sunlight has been reduced in many cities. Man’s whole environment is being changed in a serious way.

1) What is the process of making something dirty ?

……………………………………………………………………………………………………………………..

2) Find a word or phrase from the passage with the same meaning as the air, water and land in which we live?

……………………………………………………………………………………………………………………..

3) What is the air surrounding the earth called?

…………………………………………………………………………………………………………………….

4) What could be best replaced wealth, goods or products people can use ?

………………………………………………………………………………………………………………………

5) What is a difficulty which needs attention and thought ?

……………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

1) The process of making something dirty is pollution.

2) A word or phrase with the same meaning as the air, water and land we live is environment.

3) The air surrounding the earth is called atmosphere.

4) Resources could be best replaced wealth, goods or products people can use

5) A difficulty which needs attention and thought is problem.

Bài 3: Đọc đoạn văn và quyết định câu trả lời nào là tốt nhất.

Paper is named for papyrus, a reed like plant used by ancient Egyptians as writing material more than 5000 years ago. The Chinese invented the paper that we use 2000 years ago.

A piece of paper is really made up of tiny fibers, unlike a piece of material. The fibers used in paper, however, are plant fibers, and there are millions of them in one sheet. In addition to the plant fiber, dyes and additives such as resin may be used. Dyes can make the paper different colors; resin may add weight and texture.

Where do these fibers come from ? The majority of paper is made from the plant fiber that comes from trees. Millions are cut down, but new trees are planted in their place. Paper may be also made from things like old rags or pieces of cloth. Wastepaper, paper that has been made and used, can be turned into recycled paper. This recycling process saves forest, energy and reduces air and water pollution.

1. According to the passage, the paper that we use was first invented by

_.

A. the Chinese       B. the Egyptians   C. ancient cultures       D. foresters

2. What is the main ingredient in most paper?

A. resin           B. cardboard            C. plant fiber          D. papyrus

3. According to the passage, the primary source of the plant fiber used in paper is

A. rags              B. trees                    C. fabric       D. wastepaper

4. According to the passage, recycling paper is

A. bad for the environment              C. good for the environment

B. wasteful                                       D. economical

5. According to the passage, recycling paper does all of the following EXCEPT

.

A. reduce the need for ink                     C. save energy

B. save forests                                       D. reduce air pollution

Đáp án:  1.A.     2. C.      3. B        4. C.           5. A.

4. Bài tập Writing

Bài 1: Viết lại mỗi câu bắt đầu như được hiển thị, sao cho nghĩa vẫn giữ nguyên.

Ex: He wrote the letter in three hours.

=> It took him three hours to write the letter.

 1. The keepers feed the lions at 3 pm every day.

The lions ……………………………………………………………………………………………….

 1. We got lost because we didn’t have a map.

If we ………………………………………………………………………………………………………

 1. I would prefer you to deliver the sofa on Friday.

I would rather……………………………………………………………………………………………..

 1. The bridge was so low that the bus couldn’t go under it.

It was ……………………………………………………………………………………………………….

 1. That was a silly thing to say.

What ……………………………………………………………………………………………………….

 1. We’ve run out of tea.

There……………………………………………………………………………………………………….

 1. I last saw him when I was a student.

I haven’t …………………………………………………………………………………………………

 1. Susan was too excited to sleep.

Susan was ………………………………………………………………………………………………

 1. Robert has not had a job for two years.

Robert has been ………………………………………………………………………………………

 1. She will complete the work only she is paid extra.

She will not ……………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

 1. The lions are fed at 3 pm every day
 2. If we had had a map, we wouldn’t have got lost
 3. I would rather you delivered the sofa on Friday.
 4. It was such a low bridge that the bus couldn’t go under it.
 5. What a silly thing to say!
 6. There isn’t any tea left.
 7. I haven’t seen him since I was a student.
 8. Susan was so excited that she couldn’t sleep.
 9. Robert has been out of job/ jobless/ unemployed for two years.
 10. She will not complete the work unless she is paid extra/ if she is not paid extra.

Bài 2: Sử dụng các từ trong ngoặc để kết hợp các câu sau.

 1. All the students love the principal. He is very kind. (because of)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. I have forgotten the tickets. I’m sorry for it. (having)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. I saw it with my own eyes. I believed it. (if)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. The house at the end of the street has been sold. It has been empty for years. (which)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. It’s a pity he doesn’t take the doctor’s advice. (wish)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

 1. All the students love the principal because of his kindness.
 2. I’m sorry for having forgotten the tickets.
 3. If I hadn’t seen it with my own eyes, I wouldn’t have believed it.
 4. The house at the end of the street which has been empty for years has been sold.
 5. I wish he took the doctor’s advice. 

Bài 3: Một người bạn của bạn đã viết thư cho bạn, hãy cho một lời khuyên.

He wants to visit your country for three weeks this summer and would like to know which places to visit, where to stay, what sights to see, and what clothes to bring. Write to him, giving as many suggestions as you can and mentioning any national customs that may seem strange to him. (about 200 words)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Trên đây Step Up gửi tới bạn những dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án giúp các em học sinh học tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn, thú vị hơn. Kèm theo đó, các em cũng nên trau dồi thêm cho mình ngữ pháp tiếng Anh và những mẹo học từ vựng hay để sử dụng tiếng Anh tốt hơn. Hy vọng thông qua bài viết về bài tập tiếng Anh lớp 9 này, các em sẽ có thêm kiến thức để học tập hiệu quả, đạt kết quả cao trong kì thi chuyển cấp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *