Báo giá

Bảng báo giá dịch vụ viết bài chuẩn SEO – LAGITHE

Lite

(30K/Bài)

>=500 từ

Phân tích từ khóa

Bài viết chuẩn SEO

Tối thiểu 50 bài

Không khuyên dùng

Basic

(45K/Bài)

>=700 từ

Phân tích từ khóa

Bài viết chuẩn SEO

Tối thiểu 100 bài

Tặng tài khoản Ahrefs

Không khuyên dùng

Plus

(60K/Bài)

>=1000 từ

Phân tích từ khóa

Chia từ khóa theo AIDA

Bài viết chuẩn SEO

Đăng bài, tối ưu ảnh, link

Tặng tài khoản Ahrefs

Tặng gói tư vấn SEO

Tối thiểu 300 bài

Nên dùng

***Chú ý: Nếu không sử dụng các gói quà tặng số lượng bài viết tối thiểu từ 50 bài