Tiệm Cầm Đồ Có Cầm Đồng Hồ Không?

Có, hầu hết các tiệm cầm đồ đều nhận cầm đồng hồ. Tuy nhiên, mỗi tiệm sẽ có những quy định và điều kiện khác nhau về việc cầm đồng hồ. Dưới đây là một số thông tin bạn cần biết khi cầm đồng hồ tại tiệm cầm đồ: Loại đồng hồ được nhận cầm: Hầu … Đọc tiếp